Ураїнські землі на початку 18 ст

Додано: 25 лютого
Предмет:
Тест виконано: 37 разів
15 запитань
Запитання 1

«Паланка» — це адміністративно-територіальна одиниця

варіанти відповідей

Слобідської України.

Лівобережної Гетьманщини.

Нової (Підпільненської) Січі.

Правобережної Гетьманщини.

Запитання 2

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1«вотчина»

2«фільварок»

3«паланка»

4«магістрат»


Аадміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися землі Вольностей Війська Запорозького

Бвелике багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних селян та орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж

Ввійськова й адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України

Горган самоврядування в містах, що користувалися магдебурзьким правом

Дспадкова земельна власність (землі, будівлі, інвентар) та пов’язане із нею право на феодально залежних селян

варіанти відповідей

1-а,2-б,3-г,4-д

1-д,2-б,3-а,4-г

1-б,2-в,3-г,4-а

1-в,2-б,3-д,4-г

Запитання 3

У 1734 р. царський уряд дозволив козакам заснувати Нову Січ на р. Підпільна, тому що прагнув

варіанти відповідей

мати додатковий важіль впливу на Річ Посполиту.

залучити козаків до придушення селянських виступів.

використати козаків у новій російсько-турецькій війні.

налагодити союзницькі стосунки із Кримським ханством.

Запитання 4

Які заходи було здійснено Другою Малоросійською колегією на чолі з П. Рум’янцевим?


1.Проведено ревізію населення, худоби, землі, споруд, підприємств.

2.Ліквідовано гетьманство.

3.Знищено козацький устрій Слобідської України.

4.Уведено загальноросійські судові установи.

5.Упроваджено намісництва, що поділялися на повіти.

6.Приєднано землі Правобережної України.

варіанти відповідей

1, 2, 4

2, 3, 6

3, 5, 6

1, 4, 5

Запитання 5

Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на

варіанти відповідей

упорядкування системи управління Запорозькою Січчю.

ліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини.

запровадження полкового устрою в Слобідській Україні.

повернення козаків Задунайської Січі на Запоріжжя.

Запитання 6

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«…нашому генерал-поручику Текелію з довіреними нашими військами... без будь-якого опору з боку козаків, тому що були оточені з усіх боків... у цілковитому порядку …найспокійнішим чином виконати доручену йому справу, уникаючи, наскільки це можливо, кровопролиття...»

Яке доручення виконав генерал?

варіанти відповідей

зруйнував Запорозьку (Нову) Січ

закріпачив козаків Слобідської України

приєднав землі Кримського ханства до Російської імперії

придушив Коліївщину — гайдамацький рух на Правобережній Україні

Запитання 7

На карті заштриховано територію

варіанти відповідей

опришківського руху на чолі з О. Довбушем (1738 — 1745 рр.).

гайдамацького руху «Коліївщина» (1768 р.).

дій прихильників Барської конфедерації (1768 — 1769 р.).

повстанського руху під проводом У. Кармелюка (1813 — 1835 рр.).

Запитання 8

Яким роком датується цитований документ?

«Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву...»

варіанти відповідей

1722 р.

1727 р.

1734 р.

1764 р

Запитання 9

Що спричинило оприлюднення цитованого документа?

«...Ми, Катерина II, імператриця всеросійська...Об’являємо всім нашим людям, які живуть в... Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Подільському, Брацлавському, Волинському... Ми змушені з жалем прийняти до відома, що... кріпаки, відкинувши послух владі і їхнім панам допустились убивств... внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького...»

варіанти відповідей

Коліївщина

Рух опришків

«Холерні бунти»

«Ходіння в народ»

Запитання 10

Яким роком датується цитований документ:

«Ми захотіли оголосити.., що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків... Місцевих жителів і угіддя ми залишаємо, зараховуючи їх до Новоросійської губернії»?

варіанти відповідей

1709 р.

1750 р.

1764 р.

1775 р.

Запитання 11

У якому році територія Кримського ханства увійшла до складу Російської імперії?

варіанти відповідей

1774 р.

1768 р.

1783 р

1787 р.

Запитання 12

Історик Д. Дорошенко вважав, що «...гайдамацтво як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу знали також і західноукраїнські землі Галичина й Буковина».

На основі аналізу якого явища зроблено такий висновок?

варіанти відповідей

«ходіння в народ»

«рух опришків»

«холерні бунти»

«похід у Таврію за волею»

Запитання 13

На карті позначено території, що ввійшли до складу Російської та Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої.

Результати якого з поділів відображено на карті?

варіанти відповідей

тільки Першого

Першого та Другого

тільки Другого

Другого та Третього

Запитання 14

Установіть послідовність перебування при владі гетьманів/кошових отаманів.

АІ. Сірко

БД. Вишневецький

ВП. Калнишевський

ГП. Конашевич-Сагайдачний

варіанти відповідей

б,в,г,а

б,г,а,в

в,г,а,б

г,б,в,а

Запитання 15

Задунайську Січ було створено на землях, підвладних

варіанти відповідей

Речі Посполитій.

Австрійській імперії.

Російській імперії.

Османській імперії.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест