5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

урок Біології

Додано: 17 квітня
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
28 запитань
Запитання 1

хто ти

варіанти відповідей

пиши мені в лічкуя це я

не я

імя

Запитання 2

Укажи річку, басейн якої займає більшу частину території України.

варіанти відповідей

Дунай

Південний Буг

Дністер

Дніпро

Запитання 3

Яка складова  ґрунту утворюється в результаті перегнивання органічних решток?

варіанти відповідей

Мінеральні солі

Повітря

Вода

Гумус

Запитання 4

Уявна лінія, навколо якої обертається Земля.

варіанти відповідей

Екватор

Земна вісь

Меридіан

Запитання 5

Креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків називають...

варіанти відповідей

схемою

географічною картою

планом місцевості

Запитання 6

Укажи правильне словосполучення:

варіанти відповідей

Молекула води

Атом води

Речовина повітря

Запитання 7

Значно піднесені над рівнем моря ділянки суходолу з різким коливанням висот називають...

варіанти відповідей

височинами

плоскогір'ями

рівнинами

горами

Запитання 8

Найвища тривалість життя у світі є в країні ... і становить 84 роки:

варіанти відповідей

Франції


Австралії


Німеччині


Японії


Запитання 9

Які проблеми характерні для країн з І типом відтворення:

варіанти відповідей

"старіння нації"

 

неписьменність

 

голод

 


безробіття

 

Запитання 10

Виберіть регіони світу, де характерний І тип відтворення:

варіанти відповідей

Азія

 

Африка

 

Океанія

 

Європа


Запитання 11

Виберіть з переліку країну, для якої характерне явище депопуляції: 
 варіанти відповідей

Фінляндія

Мексика

Бразилія

Пакистан

Запитання 12

У 2015 році в нашій державі природній приріст становив: 

варіанти відповідей

- 5,4


- 4,3

 

- 3,5


- 2,7


Запитання 13


Які проблеми характерні для країн з ІІ типом відтворення: 

варіанти відповідей

"старіння нації"

безробіття

нестача трудових ресурсів

депопуляція

Запитання 14

Великим за площею країнам (Росія, Китай, Казахстан, Канада, США, Бразилія, Австралія) притаманне переселення:

варіанти відповідей

до районів нового освоєння

 

із села до міста


екологічні міграції


маятникові міграції


Запитання 15

Переміщення людей на інші території зі зміною місця проживання назавжди або на певний час називають:

варіанти відповідей

імміграцією

еміграцією

міграцією

мутацією

Запитання 16

Якщо люди змушені покинути рідні місця через воєнні дії, політичний тиск, природні катастрофи, то це приклад міграцій:

варіанти відповідей

організованих

неорганізованих

сезонних

примусових

Запитання 17

Щоденні переїзди людей між містом і передмістям на роботу або навчання, це приклад міграцій:

варіанти відповідей

маятникових

сезонних

організованих

примусових

Запитання 18

Головною причиною еміграції в усі часи були причини: 

варіанти відповідей

політичні

історичні

економічні

екологічні

Запитання 19

Найбільшу кількість емігрантів, які виїжджали для пошуку роботи і освоєння нових територій, дала країна:

варіанти відповідей

Франція

Німеччина

Іспанія

Велика Британія

Запитання 20

У ХХ столітті виник новий різновид міграцій, що полягав у переманюванні спеціалістів високої кваліфікації, його називають:

варіанти відповідей

"приплив умів"

"відплив умів"

"міграції умів"

"сезонність умів"

Запитання 21

Основною причиною міграцій в Україні є мотиви:

варіанти відповідей

національні

економічні

політичні

екологічні

Запитання 22

Типовим прикладом міграцій на національному підгрунті в межах України є повернення на свої історичні землі репресованих у роки Другої світової війни:

варіанти відповідей

угорців

гагаузів

кримських татар

болгар

Запитання 23

Найбільшою діаспорою є група українців, що живе у: 

варіанти відповідей

США

Канада

Росія

Польща

Запитання 24

Яке місто Канади вважають столицею українців? 


варіанти відповідей

Монреаль


ТоронтоВінніпег


Калгарі


Запитання 25

Визначте корінні народи Африки. (оберіть 3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Бербери

Малгаші

Бушмени

Пігмеї

Запитання 26

Яке населення переважає в Африці?

варіанти відповідей

Міське

Сільське

Запитання 27

Чи вірним є твердження: "Населення Африки належить до усіх основних рас: європеоїдної, негроїдної, монголоїдної".

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 28

Назвіть регіон Африки, де в релігійному складі переважають мусульмани.

варіанти відповідей

Північна Африка

 Центральна Африка

Східна Африка

Південна Африка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест