Узагальнення і систематизація знань І семестр

Додано: 23 грудня 2019
Предмет: Математика, 5 клас
Тест виконано: 94 рази
12 запитань
Запитання 1

Дано числа 7,13,15,23,25,34,40,49,55,60,78,85,99.

Скільки серед даних чисел таких, що діляться на 5?

варіанти відповідей

4

5

6

7

Запитання 2

Допишіть справа до числа 33 таку цифру, щоб отримане число ділилося на 3.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Допишіть зліва до числа 70 таку цифру, щоб отримане число ділилося на 9.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Для якої пари чисел число 4 є спільним дільником?

варіанти відповідей

16 і 22

24 і 30

36 і 64

44 і 95

Запитання 5

Дано числа 5,12,18,25,26,33,37. Які з них утворюють пару взаємно обернених чисел?

варіанти відповідей

5 і 25

12 і 18

18 і 26

25 і 33

Запитання 6

На який додатковий множник треба помножити дріб 7/8, щоб звести його до знаменника 24?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 7

Знайдіть зменшуване, якщо різниця дорівнює 13/14, а від'ємник - 11/42.

варіанти відповідей

50/42

28/42

50/14

25/21

Запитання 8

Кожна сторона п'ятикутника дорівнює 17/25. Знайдіть його периметр.

варіанти відповідей

17/5

105/125

17/125

105

Запитання 9

Чи правильно, що 3/5 від числа 25 дорівнюють:

варіанти відповідей

75

25

15

125

Запитання 10

Знайдіть невідомий член пропорції 15:х=5:7.

варіанти відповідей

21

3

105

5

Запитання 11

На скільки секторів поділяють коло 2 діаметри?

варіанти відповідей

2

4

6

8

Запитання 12

Як зміниться довжина кола, якщо його радіус збільшити у 2 рази?

варіанти відповідей

не зміниться

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест