Узагальнення. Контрольний тест для випускників.

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Музичне мистецтво
Тест виконано: 7 разів
19 запитань
Запитання 1

Вкажіть стійкі ступені

варіанти відповідей

I, III, V

I, IV, V

I, II, III

Запитання 2

Будова мажоного тризвуку

варіанти відповідей

в.3 + м.3

м.3 + в.3

м.3+м.3

в.3+в.3

Запитання 3

Які позначення мінорного тризвуку вірні (декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

М.53

Зм.53

Мін.53

Маж.53

Запитання 4

Які ступені є головними

варіанти відповідей

I, V, VI

I, IV, V

I, III, V

Запитання 5

Чим гармонічний інтервал відрізняється від мелодичного?

варіанти відповідей

він зустрічається в гармонічному ладі

він складається з 3-х нот

він грається одночасно, а не послідовно

він більше октави

Запитання 6

Що таке кількісна величина інтервалу?

варіанти відповідей

те, як інтервал сприймається за звучанням

те, наскільки інтервал більше октави

кількість ступенів між крайніми звуками

кількість тонів та півтонів між крайніми звуками

Запитання 7

Що таке якісна величина інтервалу?

варіанти відповідей

те, як інтервал сприймається за звучанням

те, наскільки інтервал більше октави

кількість ступенів між крайніми звуками

кількість тонів та півтонів між крайніми звуками

Запитання 8

Скільки восьмих вміщається в одній четвертній?

варіанти відповідей

2

3

1

4

Запитання 9

Яке співзвуччя називається акордом?

варіанти відповідей

з 2-х і більше звуків

співзвуччя тільки з 3-х нот

з 3-х і більше звуків

тільки тризвуки

Запитання 10

Як називається мелодія, що потворюється від різни нот

варіанти відповідей

каденція

модуляція

мелодизація

секвенція

Запитання 11

Що таке простий інтервал?

варіанти відповідей

співзвуччя в якому менше 2х нот

інтервал, що зустрічається тільки в мажорі

інтервал більше октави

інтервал менше октави

Запитання 12

Що вийде, якщо від цілої ноти відняти четвертну з крапкою

варіанти відповідей

восьма + чтевертна

четвертна+половинна

четвертна+половинна+восьма

восьма+половинна

Запитання 13

Як називається акорд з 4х звуків, розташованих по терціях.

варіанти відповідей

Тризвук

Чотиризвук

Секстакорд

Септакорд

Запитання 14

Як називаються інтервали, можливі тільки в гармонічних ладах

варіанти відповідей

гармонічні

складені

складні

характерні

Запитання 15

Що таке обернення інтервалу?

варіанти відповідей

перетворення інтервалів в акорди

перенесення нижнього звуку на октаву вгору

перенесення нижнього звуку на квінту вгору

переніс в іншу тональність

Запитання 16

Яка тонова величина чистої квінти?

варіанти відповідей

2 т.

2,5 т.

3,5 т.

3 т.

Запитання 17

Як позначається мала септима?

варіанти відповідей

м.6

в.7

м.7

ч.5

Запитання 18

Що таке консонанс і дисонанс

варіанти відповідей

консонанс – не благозвучне співзвуччя звуків, дисонанс – благозвучне

консонанс – благозвучне співзвуччя звуків , дисонанс – не благозвучне

консонанс – інтервал менше октави, дисонанс – більше октави

консонанс – завжди діатонічний, дисонанс – завжди хроматичний

Запитання 19

Як позначається мала септима?

варіанти відповідей

м.6

в.7

м.7

ч.5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест