Узагальнення "Поведінка тварин"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Укажіть прізвище вченого, якого вважають одним із засновників етології

а)

Н. Тінберген

б)

К. Лінней

в)

І. Ж. Сент-Ілер

г)

Ч. Дарвін

2.

Визначте назву поведінки, яка формується на основі індивідуального досвіду.

а)

соціальна

б)

умовна

в)

спадкова

г)

набута.

3.

Укажіть групу тварин, представникам якої притаманна ехолокація

а)

комахи

б)

хрящові риби;

в)

амфібії;

г)

рептилії.

4.

Укажіть літеру грецького алфавіту, якою позначають перше місце в ієрархії домінування тварин

а)

α

б)

β

в)

γ

г)

ω

5.

Яку стратегію поведінки ілюструє фотографія, на якій шимпанзе годує тигреня:

а)

стратегія конфліктів;

б)

стратегія співпраці;

в)

стратегія жертовності;

г)

стратегія виживання.

6.

Які ознаки є свідченням розумової діяльності шимпанзе:

а)

передбачення якої-небудь події;

б)

використання знарядь праці;

в)

спілкування за допомогою змістових сигналів;

г)

інстинктивні здійснення дій

Ключ до тесту

1. в (100 балів)
2. г (100 балів)
3. б (5 балів)
4. а (5 балів)
5. б (5 балів)
6. б (5 балів)