Узагальнення за темами: "Держави Центрально-Східної Європи"

Тест виконано: 1639 разів
35 запитань
Запитання 1

Позначте історичного діяча, який відіграв визначальну роль у відродженні та розвитку Польщі:

варіанти відповідей

Юзеф Пілсудський 

Габрієль Нарутович

Ігнацій Мосцицький.

Станіслав Войцеховський

Запитання 2

Перелік яких понять і термінів слід використовувати, характеризуючи державно-політичний розвиток Польщі в 1920—1930-х рр.?

варіанти відповідей

«Лінія Керзона», Ризький мир, режим «санації», пацифікація

Політика «уніфікації», династична криза, «Залізна гвардія», диктатура

Президент, Національні збори, Судетська проблема, Мюнхенська угода.

Селянська диктатура, «Народна змова», Військова ліга, державний переворот

Запитання 3

У якому році була прийнята конституція, що проголошувала принцип «єдності румунської нації», надавши румунам привілеї (на противагу національним меншостям) займати державні посади і вільно «розпоряджатися усіма видами приватної власності».

варіанти відповідей

1928 р.

1938 р.

1923 р.

1939р.

Запитання 4

1 грудня 1918 р. було підписано угоду про утворення єдиної держави

варіанти відповідей

Югославії

Другої Речі Посполитої

Королівства сербів, хорватів і словенців на чолі з Олександром Карагеоргієвичем.

Угорщини

Запитання 5

6 вересня 1940 р. влада в Румунії перейшла до

варіанти відповідей
Запитання 6

Яка угода стала трагедією для Чехословаччини, а також означала перетворення Німеччини в найсильнішу державу Центральної Європи. 

варіанти відповідей

Троїстий пакт

Антикомінтернівський пакт

Мюнхенська угода

пакт Молотова - Ріббентропа

Запитання 7

Назвіть засновника Чеської національної ради, філософа, який переобирався на посаду президента країни у 1920, 1927, 1934 роках:

варіанти відповідей

Е. Бенеш

Т. Масарик

К. Генляйн

Б. Кун

Запитання 8

Назвіть ознаки режиму Горті в Угорщині:

варіанти відповідей

обмеження виборчих прав громадян

зосередження усієї повноти влади в рукаї монарха

комунізм - офіційна державна ідеологія

зосередження усієї повноти влади в руках регента

авторитаризм

заборона більшості політичних партій

співпраця з Італією та Німеччиною

участь у Малій Антанті

Запитання 9

Що означає термін — режим «санації»?

варіанти відповідей

Диктаторський режим в Австрії, спрямований на установлення стабільності

в повоєнний час.

Демократичний режим у Королівстві сербів, хорватів та словенців,спрямований на консолідацію держави;

Диктаторський режим у Румунії, спрямований на оздоровлення нації;

Авторитарний режим у Польщі, спрямований на консолідацію нації;

Запитання 10

Установіть відповідність між датою та історичним фактом:


А 1938 р.

Б 1939 р.

В 1940 р.

Г 1933 р.

Д 1930 р.


1 установлення диктатури Й. Антонеску;

2 Мюнхенська змова;

3 окупація Угорщиною Закарпаття;

4 початок пацифікації


варіанти відповідей

А 1 б2 В 3; Г

А2 Б3 В1 Д4

Б1 В 2 А3 Д 4

Д 1 В2 Б 3 А 4

Запитання 11

"Залізна гвардія" - це

варіанти відповідей

монархічна еліта в Югославії

національно-визвольна організація у Польщі

Соціалістична партія Болгарії

профашистська організація в Румунії

Запитання 12

Першим президентом незалежної Чехословаччини став

варіанти відповідей

Е. Гаха

Е. Бенеш

Л. Свобода

Т. Масарик 

Запитання 13

 Яка із зазначених країн була монархією?

варіанти відповідей

Австрія

Польща

Угорщина

Чехословаччина

Запитання 14

У якій країні Європи в 1920 - 1940-ві рр існував авторитарний режим, агітаційний плакат якого зображено?

варіанти відповідей

Угорщина

Болгарія

Румунія

Чехословаччина

Запитання 15

Яке звання отримав лідер Румунії Й. Антонеску?

варіанти відповідей

коменданте

фюрер

кондукетор

дуче

Запитання 16

Пацифікація - це:

варіанти відповідей

Заходи з адміністративної уніфікації українських земель, здійснювані урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.

Адміністративно-репресивна поліцейська акція проти українського населення Східної Галичини, здійснена польською владою восени 1930 р.

Політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Процес ополячення українців у Галичині.

Запитання 17

Лідером якої країни була ця особа?

варіанти відповідей

Чехословаччина

Польща

Німеччина

Фінляндія

Запитання 18

 Що таке "лінія Керзона"?

варіанти відповідей

лінії розселення етнічних поляків

лінія кордону між Польщею і Німеччиною

лінія кордону між Польщею і Чехословаччиною

Лінія демілітаризованої зони

Запитання 19

Коли Національний комітет проголосив створення Чехословацької республіки?

варіанти відповідей

28 жовтня 1918 р

22 серпня1919 р

28 жовтня 1919 р

18 жовтня 1920 р

Запитання 20

Яка подія зображена на карті?

варіанти відповідей

Мюнхенська угода

Утворення Чехословаччини

Аншлюс Австрії

Ризький договір

Запитання 21

16 листопада 1918 р. в ситуації загального піднесення через повалення влади Габсбургів було оголошено про утворення ...

варіанти відповідей

Угорської республіки

Польщі

Австрії

Румунії

Запитання 22

Яка країна у період з 1918 по 1919 р.р. окупувала Бессарабію і Буковину?

варіанти відповідей

Угорщина

Чехословаччина

 Польща

Румунія

Запитання 23

Яка подія стала причиною того, що Болгарія першою з країн Четверного союзу вийшла з війни, а цар Фердинанд відрікся від престолу на користь свого 24-річного сина.

варіанти відповідей

Державний переворот у червні 1923 р.

прихід до влади Олександра Стамболійського

Вересневе повстання 1923 р.

Владайське повстання 

Запитання 24

«диктатури 6 січня»,- так називають

варіанти відповідей

убивство в Марселі югославського монарха Олександра і французького міністра Л. Барту.

переворот 1929 р. у Югославії, що означав перехід від парламентської монархії до диктаторського режиму, покликаного зміцнити панування сербської влади.

Конституцію Королівства сербів, хорватів і словенців, названу Видовданською. Королю, особу якого оголосили недоторканною, Основний закон надавав великі права: разом з Народною скупщиною (парламентом) він здійснював законодавчу владу, через Раду міністрів — виконавчу.

Запитання 25

Підкарпатську Русь - це назва

варіанти відповідей

території українських земель, які увійшли до складу Польщі

території українських земель, які окупувала Румунія

Закарпаття у складі Чехословаччини, як автономного краю. 

Запитання 26

Які були риси режиму Горті? (5 правильних)

варіанти відповідей

існування демократичних прав і свобод;

збереження представницьких, демократичних інститутів влади

панування традиційної еліти (земельної аристократії);

легальне існування опозиції, обмеження діяльності лівих сил;

відсутність масової партії — опори правлячого режиму;

консерватизм

Запитання 27

Визначте форму правління Румунії згідно з Конституцією 1923 р.;

варіанти відповідей

конституційна монархія

абсолютна монархія

президентська республіка

парламентська республіка 

Запитання 28

Вкажіть, що стало наслідком державного заколоту в Болгарії, ініціатором якого був О. Цанков:

варіанти відповідей

встановлення комуністичної влади

встановлення демократичної республіки

встановлення абсолютної монархії

встановлення профашистської диктатури 

Запитання 29

Назвіть дату перейменування Королівства сербів, хорватів та словенців на Югославію:

варіанти відповідей

1918 р.

1921 р.

1929 р.

1934 р.

Запитання 30

Що означає термін «хортізм»?

варіанти відповідей

комуністичний фронт в Югославії з 1926 по 1940 р.

антифашистський рух у Болгарії з 1927 по 1939 р.;

режим М. Хорті в Угорщині з 1920 по 1944 р.;

режим М. Хорті в Румунії з 1918 по 1938 р.;

Запитання 31

Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) Встановлення незалежності Польщі

Б) Включення Закарпаття до складу Чехословаччини

В) Встановлення диктатури Й.Антонеску в Румунії

Г) Остаточне встановлення монархо-фашистської диктатури Бориса III в Болгарії

варіанти відповідей

АБВГ

БАГВ 

АБГВ

БВАГ

Запитання 32

Встановіть послідовність між країнами та політичиними лідерами

А) Болгарія 1) Е. Бенеш

Б) Чехословаччина 2) О.Стамболійський

В) Угорщина 3) І.Антонеску

Г) Румунія 4) Король Олександр

5) М. Хорті

варіанти відповідей

А-1 Б-2 В-5 Г-3

А-3 Б-1 В-5 Г-3

А-2 Б-1 В-5 Г-3 

А-4 Б-5 В-1 Г-2

Запитання 33

Уряд Болгарської республіки у 1918 році очолив:

варіанти відповідей

Ю. Пілсудський;

А. Стамболійський;

Т. Масарик;

К. Георгієв.

Запитання 34

Яке з наведених понять стосується історичного розвитку Рмунії у 20-30-ті роки ХХ ст.?

варіанти відповідей

Видовданська конституція;

"Залізна гвардія";

"судетська проблема";

"лінія Керзона".

Запитання 35

Розставте історичних діячів у відповідності до країни, в якій мала місце їх діяльність:

1)Т. Масасрик; А) Болгарія;

2)Й. Броз Тіто; Б) Румунія;

3)К. Георгієв; В)Чехословаччина;

4) Й. Антонеску. Г)Югославія.

варіанти відповідей

1-В; 2-Г; 3-Б; 4-А.

1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б.

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В.

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест