1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Узагальнення за темою: "Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV—XV століття)"

Додано: 13 квітня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 782 рази
36 запитань
Запитання 1

Який зовнішній фактор відіграв вирішальну роль у приєднанні земель колишньої Київської Русі до Великого князівства Литовського?

варіанти відповідей

монгольське іго (ярмо)

експансія німецьких хрестоносців 

династична унія Литви та Польщі

утворення Московської держави

Запитання 2

Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину завершилася:

варіанти відповідей

входженням всіх володінь князівства до складу Литви 

поділом володінь князівства між двома державами

спустошенням і знелюдненням земель, перетворенням їх на Дике поле

збереженням Галицько-Волинського князівства як васала Польщі

Запитання 3

За якого литовського князя більшість українських земель потрапила під владу Великого князівства Литовського? 

варіанти відповідей

Міндовг;

 Гедимін; 

Ольгерд;

Вітовт. 

Запитання 4

В якій битві литовсько-руські війська розбили монголо-татар?

варіанти відповідей

під Жовтими водами; 

під Синіми Водами; 

 на Куликовому полі;

 у Грюнвальдській битві

Запитання 5

Про який регіон ідеться в уривку з джерела? "Після смерті короля Казимира цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу й остаточно приєднує його до своїх володінь"?

варіанти відповідей

Волинь

Галичину 

Поділля

Закарпаття

Запитання 6

Якою унією було зроблено перший крок до об’єднання литовськоруської держави з польською? 

варіанти відповідей

Віленською

Кревською; 

Городельською; 

Острівською. 

Запитання 7

Інкорпорація це

варіанти відповідей

місцеве населення

включення до складу, приєднання

підписання документів королем

грамота - дозвіл

Запитання 8

Установіть відповідність між датами та подіями.

1) 1362 р. А) Утворення Кримського ханства

2) 1385 р. Б) Остаточна ліквідація Київського князівства

3) 1449 р. В) Укладення Кревської унії

4) 1471 р. Г) Перша письмова згадка про українських козаків

Д) Битва на річці Сині Води

варіанти відповідей

1Б, 2Д, 3А, 4В 

1Д, 2В, 3А, 4Б

1А, 2В, 3Д, 4Б

1Д, 2В, 3Б,4А

Запитання 9

Визначте характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в ХІV - ХV ст

варіанти відповідей

надання литовській і польській мовам статусу офіційних

збереження судочинства на основі норм "Руської правди"

поступова ліквідація удільного устрою земель 

формування нової суспільної верстви - реєстрового козацтва 

укладення уній із Польським королівством

збереження язичництва як державної релігії 

запровадження кріпацтва

Запитання 10

Коли відбулася битва, наслідком якої стала подія, описана в уривку з історичного джерела: «Гедимінів син, великий князь Ольгерд.., прилучив до своєї держави подільську землю та вигнав звідти татар…»?

варіанти відповідей

А 1362 р.

Б 1385 р.

В 1449 р

Г 1471 р. 

Запитання 11

Вирішальна битва з Тевтонським орденом відбулася в

варіанти відповідей

1240

1385

1410

1415

Запитання 12

Якого року була укладена Кревська унія?

варіанти відповідей

1300 р.

1400 р.

1385 р.

1285 р.

Запитання 13

У якому році відбулась "битва народів" (Грюнвальдська битва)

варіанти відповідей

1385

1410

1411

1444

Запитання 14

На приєднаних українських землях литовці діяли за принципом:

варіанти відповідей

«Навік приєднати всі землі до Корони Польської»

«Ми старовини не рушимо і новини не вводимо»

«Зруйнувати старі порядки» 

«Ми вводимо польські закони та порядки» 

Запитання 15

6. Кревська унія 1385 року передбачала: (3 правильні відповіді)варіанти відповідей

А) приєднання до складу Польської держави земель Литви

Б) перехід у католицизм Ягайла та всіх його родичів, нехрещених литовців

В) шлюб Ягайла з Ядвігою

Г)Ягайло - король тільки Литви

Запитання 16

1.Засновником Великого князівства литовського був князь

варіанти відповідей

А) Гедимін

Б) Міндовг

В)Ольгерд

Запитання 17

Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину завершилася:

варіанти відповідей

поділом володінь князівства між двома державами


входженням всіх володінь князівства до складу Литви

спустошенням і знелюдненням земель, перетворенням їх на Дике поле

Запитання 18

У результаті якої події Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

варіанти відповідей

битви на Синіх Водах

 битви на річці Ворсклі

Грюнвальдської битви

Запитання 19

Унія - це

варіанти відповідей

включення до складу, приєднання.

об’єднання, союз двох або кількох монархічних держав під владою однієї династії.

битва

Запитання 20

Кревська унія — це угода, що передбачала:

варіанти відповідей

повернення князеві Вітовту батьківських земель та визнання його «довічним правителем» Великого князівства Литовського

відновлення «на віки вічні» Київського та Волинського удільних князівств у межах Польського королівства

приєднання Великого князівства Литовського до Польського королівства та шлюб князя Ягайла з королевою Ядвігою

Запитання 21

Ядвіга була дружиною

варіанти відповідей

Олега

Вітовта

Ягайла

Запитання 22

У якому році було укладено Городельську унію?

варіанти відповідей

1413 р.

1385р.

1450

Запитання 23

Після смерті Вітовта в 1430 р. прихильники ідеї самостійності Литви обрали, за свідченням літописця, на «велике княжіння Руське»:

варіанти відповідей

 Сигізмунда

Свидригайла Ольгердовича.

Казимира IV

Запитання 24

Принципу "Старого не руйнуємо а нового не впроваджуємо" щодо українських земель дотримувались

варіанти відповідей

Угорські королі

Польські королі

Литовські королі

Московські царі

Запитання 25

До складу яких держав увійшли українські землі із середини XIV ст. до сер.XVIст.

варіанти відповідей

Османської імперії 

Новгородської республіки

Молдовського князівства

Священної Римської імперії

Московського князівства

Угорського королівства

Польського королівства


Великого князівства Литовського

Запитання 26

У васальній залежності якої держави перебувало Кримське ханство з 1478 по 1776 рр.?


варіанти відповідей

Османська імперія

Московське царство

Угорське королівство

Золота Орда

Запитання 27

Наші предки називали степи Причорномор'я Татарією

варіанти відповідей

Так

НІ

Запитання 28

Хаджі Гірей проголосив себе незалежним правителем Криму в

варіанти відповідей

1430 р.

1449 р.

1475 р.

1478 р.

Запитання 29

Територію Кримського ханства було поділено на адміністративно-територіальні округи, які називались

варіанти відповідей

улуси

сатрапії

бейліки

воєводства

Запитання 30

На Кримському півострові проживали лише татари

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 31

Усіма правами в державі користувались лише мусульмани

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 32

В якому році кримський хан Менглі Гірей став залежним від турецького султана?

варіанти відповідей

1430 р.

1449 р.

1475 р.

1478 р.

Запитання 33

Мусульманське духовенство очолював

варіанти відповідей

патріарх

муфтій

митрополит

Запитання 34

Як називалась держава, яка виникла в південно-західній частині Криму?

варіанти відповідей

Солхат

Кафа

Феодоро

Бахчисарай

Запитання 35

Столицею Кримського ханства було місто:


варіанти відповідей

Кафа

Бахчисарай

Гезльов

Перекоп

Запитання 36

Кримьске ханство утворилось внаслідок розпаду:

варіанти відповідей

Київської Русі

Золотої Орди

Великого князівства Литовського

Османської імперії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест