Узагальнення за темою "Козацька Україна наприкінці 50-х рр. ХVІІ - на початку ХVІІІ ст."

Тест виконано: 747 разів
12 запитань
Запитання 1

Кого з гетьманів називають "сонцем Руїни"?

варіанти відповідей

Д. Многогрішний

І. Мазепа

П. Дорошенко

Б. Хмельницький

Запитання 2

Протекторат - це:

варіанти відповідей

Форма правління, за якої вся влада належить одній особі

Форма державного устрою, своєрідні державоподібні утворення

Форма залежності однієї держави від іншої

Політичний союз, кожний член якого зберігає незалежність

Запитання 3

Договір, підписаний 9 березня 1669 року з Московською державою та гетьманом Д. Многогрішним, називається:

варіанти відповідей

Березневі статті

Глухівські статті

Переяславські статті

Московські статті

Запитання 4

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України».

варіанти відповідей

І. Виговського

П. Дорошенка

Ю. Хмельницького

І. Мазепу

Запитання 5

Гадяцьку угоду було укладено у:

варіанти відповідей

1658 р.

1660 р.

1663 р. 

1667 р.

Запитання 6

Відмінність умов польсько-московського «Вічного миру» (1686 р.) від умов Андрусівського перемир’я (1667 р.) полягала в тому, що одноосібну зверхність московського царя визнано над:

варіанти відповідей

Правобережною Україною

Чернігово-Сіверською землею

Лівобережною Україною

Запорожжям

Запитання 7

Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела:

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська, з півночі й від сходу — московські... а з півдня набігали турки й татари. До того ж Україна розділилася на дві частини... На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — іншого...»?

варіанти відповідей

«Хмельниччина»

«Коліївщина»

«Руїна»

«Великий згін»

Запитання 8

Про формування населення якого регіону йдеться в уривку з історичного джерела:

«Наші діди, батьки, брати і родичі, і ми самі поприходили з різних гетьманських і задніпрянських міст в Україну на закликання бєлгородських та курських воєвод, котрі запевняли нас царським словом – не відбирати від нас наших вольностей. Вони веліли селитися нам, щоб ми захистили собою московські українські міста по Бєлгородській лінії в диких степах на татарських займищах…»?

варіанти відповідей

Лівобережної України

Слобідської України

Південної України

Правобережної України

Запитання 9

Вкажіть один із наслідків доби Руїни для українських земель:

варіанти відповідей

Боротьба за владу та втручання іноземних держав у внутрішню політику Козацької України

Об'єднання українських земель та встановлення незалежності

Підписання великої кількості міжнародних угод про визнання Козацької держави незалежною

Входження Козацької держави на правах автономії до складу Речі Посполитої

Запитання 10

Наприкінці жовтня 1708 року Іван Мазепа, нібито виконуючи наказ Петра І, виступає назустріч шведському війську, щоб:

варіанти відповідей

Зупинити наступ на Московську державу

Перейти на бік Карла ХІІ

Побудувати нову оборонну лінію

Домовитися з шведами, щоб не чинили шкоди мирному населенню

Запитання 11

Які статті підписав І.Мазепа з московським царем?

варіанти відповідей

Березневі

Коломацькі

Решетилівські

Глухівські

Запитання 12

Яка релігія проголошувалася державною за Конституцією Пилипа Орлика?

варіанти відповідей

Православ'я

Католицизм

Греко-католицька (уніатська)

Іслам

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест