Узагальнення за темою "Українські землі у складі Речі Посполитої (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.)

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 11 разів
24 запитання
Запитання 1

Коли була перша спроба об'єднання Польського королівства та Великого князівства Литовського?

варіанти відповідей

1385 р. - Кревська унія

1569 р. - Люблінська унія

1596 р. - Берестейська унія

1588 р. - ІІІ Литовський статут

Запитання 2

Поясніть поняття "Право патронату":

варіанти відповідей

Митрополита та священнослужителів у Речі Посполитій призначав Папа Римський

Митрополита та священнослужителів у Речі Посполитій призначав Константинопольський Патріарх

Митрополита та священнослужителів у Речі Посполитій обирали віряни

Митрополита та священнослужителів у Речі Посполитій призначав польський король та князі

Запитання 3

Коли було створено Пересопницьке Євангеліє?

варіанти відповідей

1569-1571 рр.

1596 р.

1556-1561 рр.

1588 р.

Запитання 4

Річ Посполита була утворена під час підписання:

варіанти відповідей

Кревської унії

Люблінської унії

Берестейської унії

Городельської унії

Запитання 5

В результаті підписання Берестейської унії утворилася:

варіанти відповідей

Руська церква

Литовсько-польська церква

Православно-католицька церква

Греко-католицька церква

Запитання 6

Суспільний рух спротиву Берестейській унії наприкінці ХVІ ст. очолював:

варіанти відповідей

Іпатій Потій

Іов Борецький

Василь-Костянтин Острозький

Михайло Рогоза

Запитання 7

Виникнення фільварків було зумовлене:

варіанти відповідей

Зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках

Неефективним використанням у господарстві праці кріпосних селян

Зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі

Конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи

Запитання 8

До укладення Люблінської унії з Польським королівством Велике князівство Литовське спонукали поразки у війні з:

варіанти відповідей

Османською імперією

Московським царством

Польським королівством

Угорським королівством

Запитання 9

У якому з тверджень схарактеризовано засади , на яких виникла греко-католицька церква:

варіанти відповідей

Зберігала православний обряд, визнавала деякі важливі догмати католицького віровчення

Підпорядковувалась константинопольському патріархові, залишала мовою богослужінь церковнослов'янську

Цілком залишалась на засадах православного віровчення, проте для богослужінь користувалася латиною

Цілком залишалася на засадах православного віровчення, проте підпорядковувалась Папі Римському

Запитання 10

Гравюра це:

варіанти відповідей

Малюнок фарбами по сирій штукатурці

Кольорове зображення в рукописній книзі

Друкований відбиток на папері з малюнка, що вирізаний на дошці

Картини, якими шляхта прикрашала стіни своїх будинків

Запитання 11

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

В результаті підписання Берестейської унії утворилася Річ Посполита

Греко-католицька церква підпорядковувалася Папі Римському

Іван Федоров автор Острозької Біблії

Селян-кріпаків у Речі Посполитій було мало

Запитання 12

Полемічна література це:

варіанти відповідей

Література публіцистичного змісту про тяжке життя закріпачених селян

Література історичного змісту

Автобіографічна література

Література церковно-релігійного змісту про становище церкви

Запитання 13

Православні братства це:

варіанти відповідей

Об'єднання міщан при православних церквах

Об'єднання ремісників однієї спеціальності

Об'єднання православних священників

Об'єднання католиків, що перейшли в православну віру

Запитання 14

Перший заклад, що давав вищу освіту на території Східної Європи:

варіанти відповідей

Львівська братська школа

Єзуїтська колегія

Острозька слов'яно-греко-латинська академія

Львівський університет

Запитання 15

Першою відомою книгою Святого Письма, яка написана народною мовою, стала книга:

варіанти відповідей

Апостол

Пересопницьке Євангеліє

Острозька біблія

Псалтир

Запитання 16

До якої з держав у XVI ст. належало Закарпаття:

варіанти відповідей

Угорське королівство

Молдавське королівство

Московське царство

Польське королівство

Запитання 17

У якому уривку з історичного джерела йдеться про укладення Берестейської унії?

варіанти відповідей

"Государство Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще не хрещеними братами, ближні ми,... жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру Святої Римської церкви.... обіцяє свої литовські й руські землі навіки приєднати до Королівства Польського.

"Ми присягаємо той мир тримати твердо, без будь-якої хитрости.... Королю держави сповна землю Львівську, а нам держави Володимирську, Луцьку, Берестейську, Холмську, Белзьку. Мир тримати від Покрови Богородиці два роки... "

"Стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Терлецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, приступили до святого з'єднання з Римською церквою"

"Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі закінчили справу об'єднання між князівством Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів"

Запитання 18

Зображена на фото архітектурна пам'ятка є окрасою міста:

варіанти відповідей

Києва

Львова

Чернігова

Галича

Запитання 19

Фільварок - це:

варіанти відповідей

Багатогалузеве господарство, яке базується на праці залежних селян та орієнтоване на ринок

Адміністративно-територіальна одиниця Речі Посполитої

Селянська хатина з присадибною ділянкою

Посада у польському сеймі

Запитання 20

На портреті зображений:

варіанти відповідей

Великий литовський князь Ягайло

Король Польщі Сигізмунд ІІ Август

Князь Василь-Костянтин Острозький

Першодрукар Іван Федоров

Запитання 21

«Апостол» (1574 р.), «Буквар» (1574 р.), «Острозька Біблія» (1581 р.):

варіанти відповідей

Перші друковані на українських землях книги, видані І. Федоровим

Підручники, надруковані коштом православних братств

Рукописні книги, створені тогочасною українською мовою

Книги, надруковані князем В.-К. Острозьким

Запитання 22

Право середньовічного міста на самоврядування, це:

варіанти відповідей

Литовський статут

Руська правда

Звичаєве право

Магдебурзьке право

Запитання 23

Подія,внаслідок якої у 1620 р. відбулося відновлення найвищої православної ієрархії:

варіанти відповідей

Хотинська війна, перемога над Османською імперією

Берестейський собор, розкол української церкви

Заснування Київського Богоявленського братства

Приїзд до Києва Єрусалимського Патріарха Феофана

Запитання 24

Яка була одна з причин кризи української православної церкви наприкінці XVI ст.?

варіанти відповідей

Перехід до інших віросповідань селянства - основної маси населення українських земель

Втрата українською православною церквою державної підтримки, посилення втручання світських осіб у справи церкви

Виникнення численних єзуїтських шкіл, навчання в яких відкривало можливості для подальшої освіти в університетах Польщі, Німеччини, Італії, Франції

Переклади Святого Письма тогочасною українською мовою, а також її використання в богослужінні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест