Узагальнення знань з теми "Галицько-Волинська держава"

Додано: 28 березня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 1927 разів
21 запитання
Запитання 1

Утворення князем Романом Мстиславичем Галицько-Волинської держави відбулося наприкінці


варіанти відповідей

Х ст.

ХІ ст. 

ХІІ ст. 

ХІІІ ст. 

Запитання 2

Утворення в 1199 р. Галицько-Волинської держави стало результатом

варіанти відповідей

міжусобної боротьби руських князів.

об’єднання сил князів у боротьбі проти монголів.

виконання одного з рішень Любецького з’їзду князів.

боротьби Польщі та Угорщини за розширення своїх володінь.

Запитання 3

Яке князівство у першій половині ХІІІ ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?


варіанти відповідей

Чернігівське

Київське

Волинське

Переяславське

Запитання 4

Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. була

варіанти відповідей

агресія Угорського та Польського королівств.

монгольська навала на землі Південно-Західної Русі.

загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом.

змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем.

Запитання 5

Зображену картосхему потрібно використати, характеризуючи боротьбу руських князів із


варіанти відповідей

хозарами

монголами

печенігами

половцями

Запитання 6

У битві на р.Калка (1223р.) союзниками руських князів були

варіанти відповідей

хозари

половці

монголи

печеніги

Запитання 7

Якого року Данило та Василько Романовичі відновили цілісність Галицько-Волинського князівства та завдали поразки німецьким рицарям-хрестоносцям, зупинивши просування їх українськими землями?

варіанти відповідей

1238 р. 

1240 р.

1245 р.  

1253 р.

Запитання 8

Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславича та Данила Романовича


варіанти відповідей

приборкання боярської опозиції

розбудова Галицької митрополії

боротьба з Тевтонським орденом

створення антимонгольської коаліції

Запитання 9

На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?

варіанти відповідей

іноземних колоністів 

міщан  

селян  

удільних князів

Запитання 10

У 1238 р. під Дорогочином військо князя Данила Галицького завдало поразки

варіанти відповідей

монголам

угорцям

полякам

хрестоносцям  

Запитання 11

Кому з князів літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?

варіанти відповідей

Ярославу Осмомислу  

Роману Мстиславовичу

Данилу Галицькому

Юрію I Львовичу

Запитання 12

Пріоритет у зовнішній політиці князя Данила Романовича Галицького в другій половині 1240-х - 1260-х рр. полягав у

варіанти відповідей

здобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева.

зміцненні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.

створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.

розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини.

Запитання 13

У наслідок Ярославської битви(1245 р.) князь Данило Романович

варіанти відповідей

зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі

позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди

зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі

поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька

Запитання 14

Терміни «ярлик» і « баскак » потрібно використовувати, характеризуючи наслідки походів на Русь 

варіанти відповідей

варягів. 

хозарів. 

монголів.

печенігів.

Запитання 15

Про діяльність якого князя історик М. Аркас писав: «…Переніс свою столицю у місто Львів, що сам будував ще за батька. Він жив у злагоді з татарами, з ханами їх Ногаєм та Тулабугою ходив на Польщу, …здобув для сина свого Юрія город Люблін. З цими ж таки ханами ходив він і на Литву та на Угорщину… Усіляко старався втримати в Галичині батьківські порядки…»?


варіанти відповідей

Романа Мстиславовича 

Лева Даниловича

Вітовта 

Свидригайла

Запитання 16

Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя

варіанти відповідей

Ярослава Мудрого     

Данила Галицького.

Лева Даниловича.

Юрія І Львовича.

Запитання 17

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«З поданого до нас прохання цього короля ми недавно довідалися, що коли… народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі.., тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди…»

Уривок документа дає змогу визначити


варіанти відповідей

перебіг і результат польської агресії в Галичині.

привід і причину загарбання Польщею Галичини.

масштаби та наслідки нападу Польщі на Галичину.

перебіг агресивних дій і реакцію населення Галичини.

Запитання 18

Прикладом якої школи давньоруського зодчества є зображена на фото пам’ятка архітектури?

варіанти відповідей

київської

переяславської

чернігівської

галицької

Запитання 19

Оберіть ТРИ правильні відповіді.

Які твердження характеризують діяльність галицько-волинського князя Романа Мстиславовича?

варіанти відповідей

керував героїчною обороною Києва від військ хана Батия

проводив активну зовнішню політику

звільнив галицько-волинські землі від монгольського ярма

об’єднав галицькі та волинські землі в єдину державу

поклав край зазіханням німецьких рицарів-хрестоносців на західноукраїнські землі

був фактичним володарем Київського та Переяславського князівств

переніс столицю Галицько-Волинської держави до міста Холм

Запитання 20

Оберіть ТРИ правильні відповіді

Що в історії Галицько-Волинської держави пов’язано з діяльністю Лева Даниловича?

варіанти відповідей

сприяння переселенню іноземних колоністів

перенесення столиці своїх володінь до Львова

створення окремої Галицької митрополії

визнання зверхності Золотої Орди

прийняття титулу «короля Русі»

підтримка католицької церкви

приєднання до князівства Закарпаття та Люблінської землі

Запитання 21

Оберіть ТРИ правильні відповіді

Які держави були головними суперниками в боротьбі за галицько-волинську спадщину після смерті Юрія II Болеслава?

варіанти відповідей

Велике князівство Литовське  

Королівство Польща

Велике князівство Московське 

Золота Орда

Кримське ханство     

Королівство Угорщина

Османська імперія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест