Узагальнення знань з теми: "Сучасний комплекс проблем безпеки", І варіант
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Будь-яке явище, здатне заподіяти шкоду життєво важливим інтересам людини, називається

а)

Ризик

б)

Безпека

в)

Небезпека

2.

Індивідуальний рівень безпеки життя залежить від

а)

Людини

б)

Суспільства

в)

Держави

3.

Обрати базові людські потреби

а)

Потреба в безпеці  

б)

Потреба в захисті, порядку і стабільності

в)

 Естетичні потреби 

г)

Потреба у самореалізації

4.

Рівень суспільної безпеки знижують

а)

Збройні конфлікти

б)

Високий рівень безробіття

в)

Значний демографічний приріст населення

г)

Економічна стабільність

5.

Їзда на велосипеді без шолома призводить до

а)

Травм   

б)

Покращення фізичного стану

в)

Активного розвитку

г)

ДТП 

6.

Обрати заходи глобальної безпеки

а)

Формування громадської думки  

б)

Національне законодавство

в)

Погоджені дії держав

г)

Міжнародні програми

д)

Дії громадянського суспільства

е)

Моральні норми

7.

Загроза від природи і життєдіяльності на рівні космосу

а)

Епідемії

б)

Техногенні катастрофи

в)

Порушення стійкості біосфери 

г)

Глобальні катастрофи   

8.

Згідно із Законом України «Про основи національної безпеки України» об’єктами національної безпеки є:

а)

Громадяни  

б)

Нація 

в)

 Держава  

г)

Суспільство

9.

Економічній безпеці України загрожують:

а)

Корупція   

б)

Низька ефективність державного управління економікою

в)

Політична нестабільність

г)

Застарілі технології 

10.

Обрати новітні інформаційні технології, що зумовлюють формування інформаційного простора людства:

а)

Телебачення 

б)

 Інтернет 

в)

Друкована література та преса

г)

Супутниковий зв'язок

11.

Масові порушення прав громадян в Україні та за її межами – це загроза національній безпеці у сфері

а)

Воєнній

б)

Економічній 

в)

Політичній

г)

 Соціальній

12.

До загроз національної безпеки у соціальній сфері належать

а)

Неконтрольовані міграційні процеси в країні 

б)

Неефективність державної політики щодо подолання бідності

в)

Політизація силових структур держави

г)

Зниження рівня боєздатності Збройних сил держави

д)

Тенденції моральної та духовної деградації в суспільстві

е)

Створення та функціонування незаконних збройних формувань

13.

Чи правильним є твердження "Ноосфера – сфера панування людського інтелекту"?

а)

Так

б)

Ні

в)

Поняття "ноосфера" не існує

14.

За чиїми розрахунками катастрофа різкого зменшення населення Землі настане через 2025 – 2050 років? 

а)

В. Вернадський 

б)

М. Грушевський

в)

Дж. Форрестер

г)

  Т. Мальтус

15.

Обрати правильні твердження: «Біосфера….

а)

Це сукупність органічних і неорганічних структур, що забезпечує існування форм життя на Землі

б)

Закрита система з неживими організмами

в)

Здатна відновлюватися після несприятливих «збурень»

г)

Біосфера розташована лише в літосфері

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а (5 балів)
3. а б (5 балів)
4. а б (5 балів)
5. а г (5 балів)
6. а в г (5 балів)
7. г (5 балів)
8. а в г (5 балів)
9. а б в г (5 балів)
10. а б г (5 балів)
11. в (5 балів)
12. а б д (5 балів)
13. а (5 балів)
14. в (5 балів)
15. а в (5 балів)