Узагальнення знань з теми: "Сучасний комплекс проблем безпеки", ІІ варіант
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Відсутність загроз життєво важливим інтересам людини, називається

а)

Безпека

б)

Небезпека

в)

Ризик

2.

Загальним показником рівня безпеки в суспільстві є

а)

Технічний прогрес  

б)

Середня тривалість життя

в)

Стабільне економічне становище

г)

Демографічний приріст  

3.

Обрати потреби дефіциту

а)

Фізіологічні потреби 

б)

Потреба в любові і належності до групи

в)

Потреба в безпеці  

г)

Потреба в захисті, порядку і стабільності 

4.

Підвищення рівня безпеки забезпечують такі чинники

а)

Санітарний контроль

б)

Високий рівень безробіття

в)

Значний демографічний приріст населення

г)

Економічна стабільність

5.

Недотримання правил дорожнього руху призводить до

а)

Покращення стану здоров’я    

б)

ДТП 

в)

Летальних наслідків

г)

 Травм

6.

Обрати заходи національної безпеки

а)

Формування громадської думки  

б)

Моральні норми

в)

Погоджені дії держав

г)

Дії громадянського суспільства

д)

Міжнародні програми

е)

Національне законодавство

7.

Загроза від природи і життєдіяльності на рівні людства

а)

 Епідемії

б)

Глобальні катастрофи 

в)

Техногенні катастрофи

г)

 Порушення стійкості біосфери 

8.

Стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави – це

а)

Особиста безпека   

б)

Національна безпека 

в)

 Воєнна безпека

г)

Продовольча безпека

9.

Для запобігання продовольчим кризам

а)

Створюються нові робочі місця 

б)

Створюються національні резерви стратегічних продуктів (зерна, цукру, м’яса і ін.) 

в)

Ефективно боряться із корупцією 

г)

Залучають значний капітал до розробки новітніх технологій

10.

Обрати шляхи поліпшення стану екологічної безпеки

а)

Залучення інвестицій у переоснащення виробництва

б)

Ліквідування промисловості

в)

Будівництво очисних споруд

г)

Збільшення соціальних витрат на охорону здоров’я

11.

Криміналізація суспільства, діяльність тіньових структур – це загроза національній безпеці у сфері:

а)

Політичній    

б)

Економічній

в)

Соціальній

г)

 Воєнній

12.

До загроз національної безпеки у воєнній сфері належать

а)

Неефективність державної політики щодо подолання бідності

б)

Неконтрольовані міграційні процеси в країні 

в)

Створення та функціонування незаконних збройних формувань

г)

Тенденції моральної та духовної деградації в суспільстві

д)

Зниження рівня боєздатності Збройних сил держави

е)

Політизація силових структур держави

13.

Чи правильне твердження "НТР завжди має позитивні наслідки"?

а)

Так

б)

Ні

в)

Поняття "НТР" не існує

14.

Кому належить твердження про те, що людство невдовзі має перетворитися на «найбільшу геологічну силу»?

а)

О. Бутлерову    

б)

В. Вернадському

в)

М. Грушевському

г)

М. Корфу

15.

Обрати правильні твердження «Ноосфера….

а)

Утворюється внаслідок перетворення з біосфери

б)

Закрита система з неживими організмами

в)

«Ноо» з латинського «розум»

г)

Це сукупність органічних і неорганічних структур, що забезпечує існування форм життя на Землі

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. б (5 балів)
3. а б в г (5 балів)
4. а г (5 балів)
5. б в г (5 балів)
6. б г е (5 балів)
7. а в (5 балів)
8. б (5 балів)
9. б (5 балів)
10. а в г (5 балів)
11. б (5 балів)
12. в д е (5 балів)
13. б (5 балів)
14. б (5 балів)
15. а в (5 балів)