Узагальнення знань з теми " Вища нервова діяльність"

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 108 разів
20 запитань
Запитання 1

Найважливішим і основним компонентом ІІ сигнальної системи є:


варіанти відповідей

подразники середовища


емоції

членороздільна мова

уявлення

Запитання 2

Сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку при безпосередньому впливі на сенсорні системи чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, - це

варіанти відповідей

сигнальна система

І сигнальна система

ІІ сигнальна система


ІІІ сигнальна система

Запитання 3

Здатність виконувати дії відповідно до заданих критеріїв, що набута в процесі життєвої практики чи навчання це

варіанти відповідей

Динамічний стереотип

Вміння

Звичка

Навичка 

Запитання 4

Психічний процес самостійного пошуку і відкриття суттєво нового це

варіанти відповідей

Мислення

Пам'ять

Свідомість

Навчання

Запитання 5

Яку назву має процес, протягом якого відбувається зміна поведінки, формування нових дій, що ґрунтуються на індивідуальному досвіді?

варіанти відповідей

увага

навчання


мислення 

розуміння

Запитання 6

Психічний феномен, який полягає в збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що дає можливість його повторного застосування в процесі життєдіяльності людини, називають:

варіанти відповідей

пам'яттю

свідомістю

емоцією

мисленням

Запитання 7

Теоретичне освоєння дійсності, що має вигляд міркування і здійснюється шляхом таких розумових дій як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення це

варіанти відповідей

Теоретичне мислення

Словесно-логічне мислення

Наочно-дійове мислення

Наочно-образне мислення

Запитання 8

Прояв здатності людини ставитися до всього, що її оточує, і до самої себе з позиції засвоєних нею знань, називають ...

варіанти відповідей

свідомість

пам′ять

мислення

навчання

Запитання 9

Укажіть, яку роль відіграє увага в психічній діяльності людини:

варіанти відповідей

забезпечує адекватний аналіз подразників


спрямовує свідоміть на сприйняття певного предмета, явища чи процесу

забезпечує синтез простих подрзників

відповідає за сприйняття допорогових подразників

Запитання 10

Важлива функція свідомості, яка регулює її поведінку і взаємовідносини з навколишнім світом це

варіанти відповідей

Самоконтроль

Самосвідомість

Самоосвіта

Мислення

Запитання 11

Важлива функція свідомості, яка регулює її поведінку і взаємовідносини з навколишнім світом це

варіанти відповідей

Самоконтроль

Самосвідомість

Самоосвіта

Мислення

Запитання 12

Сукупність психічних явищ у станах людини, що лежать поза сферою розуму, непідзвітні їй і принаймні в конкретний момент не піддаються контролю, належить до

варіанти відповідей

Свідомого

Підсвідомого

Передсвідомого

Несвідомого 

Запитання 13

Читання та лічба є функцією півкулі

варіанти відповідей

Правої

Лівої

Запитання 14

За образне мислення людини відповідає півкуля1

— ваша відповідь

2

варіанти відповідей

Права 

Ліва

Запитання 15

Здатність запам’ятовувати зорові, нюхові, смакові, слухові образи — це пам’ять

варіанти відповідей

образна

сенсорна

емоційна

рухова

Запитання 16

Укажіть, яку роль відіграє увага в психічній діяльності людини:

варіанти відповідей

забезпечує адекватний аналіз подразників


спрямовує свідоміть на сприйняття певного предмета, явища чи процесу

забезпечує синтез простих подрзників

відповідає за сприйняття допорогових подразників

Запитання 17

Укажіть, що називають здібностями людини:

варіанти відповідей

здатність точно і адекватно змінювати діяльність під впливом комплексів несприятливих факторів.

сукупність психофізіологічних властивостей, які необхідні для успішного виконання певних видів діяльності — ваша відповідь


здатність людини швидко досягати успіху в певній галузі

усвідомлений потяг до якого небуть виду діяльності

Запитання 18

Прояв здатності людини ставитися до всього, що її оточує, і до самої себе з позиції засвоєних нею знань, називають ...

варіанти відповідей

свідомість

пам′ять

мислення

навчання

Запитання 19

Теоретичне освоєння дійсності, що має вигляд міркування і здійснюється шляхом таких розумових дій як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення це

варіанти відповідей

Теоретичне мислення

Словесно-логічне мислення

Наочно-дійове мислення

Наочно-образне мислення

Запитання 20

Психічний феномен, який полягає в збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що дає можливість його повторного застосування в процесі життєдіяльності людини, називають:

варіанти відповідей

пам'яттю

свідомістю

емоцією

мисленням

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест