Узагальнення знань з української мови 4 клас

Додано: 16 лютого 2022
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 12 разів
7 запитань
Запитання 1

Яка частина мови не відноситься до самостійних?

варіанти відповідей

займенник

числівник

сполучник

прислівник

Запитання 2

Познач прислівники.

варіанти відповідей

Теплий

Сонячно

Вгору

Працював

Влітку

Запитання 3

Познач найвищий ступінь порівняння прикметника "високий".

варіанти відповідей

Вищий

Вищіший

Найвищий

Найвищіший

Запитання 4

Дієслова І дієвідміни мають суфікси...

варіанти відповідей

-уть, -ють

-оть, -еть

-ать, -ять

-а, -я

Запитання 5

Неозначена форма дієслова - це...

варіанти відповідей

Дієслово в минулому часі

Початкова форма дієсло

Дієслово в теперішньому часі

Дієслово в майбутньому часі

Запитання 6

Займенник ІІ особи множини - це

варіанти відповідей

Ви

Ти

Вони

Ми

Запитання 7

Познач порядкові числівники

варіанти відповідей

Двадцять п'ять

Сотий

Сорок

Чотирнадцятьох

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест