В1_НП_ЗВІТИ_ACCESS_08.04.2020

Додано: 7 квітня 2020
Предмет:
Тест виконано: 168 разів
29 запитань
Запитання 1

Визначите тип поля Прізвище в таблиці?варіанти відповідей

текстовий

числовий

дата/час

майстер подстановок

Запитання 2

Найменшою структурною одиницею усередині таблиці є?варіанти відповідей

стовпчик

поле

запис

файл

Запитання 3

Які різновиди форми є в стандартних формах Access? (відповідь не одна)


варіанти відповідей

таблична

каскадна

у стовпчик

стрічкова

Запитання 4

Який об'єкт бази даних дозволяє здійснювати обчислення й вибірку необхідної інформації?


варіанти відповідей

Звіт

Запит

Форма

Таблиця

Запитання 5

Поле якого типу є природним кандидатом на роль ключового поля?


варіанти відповідей

Прізвище

Лічильник

Дата

Числове

Запитання 6

Поле, створюване в таблиці не може містити?


варіанти відповідей

довільного тексту

десяткового числа

формули, що обчислює

готової картинки


Запитання 7

 Які твердження є вірними? (відповідь не одна)


варіанти відповідей

при роботі із записами, всі зміни зберігаються автоматично в режимі реального часу, тобто відбувається безперервне збереження даних

вилучену інформацію при роботі із записами (у режимі таблиці, форми) неможливо відновити

вилучену інформацію при роботі із записами завжди можна відновити до того, як система видасть запит на збереження

вилучену інформацію при роботі із записами завжди можна відновити

Запитання 8

Які типи фільтрів існують? (відповідь не одна)

варіанти відповідей

табличний

із виключенням

розширений

по виділеному

Запитання 9

У яких діалогових вікнах можна створити зв'язок між полями таблиць бази даних? (відповідь не одна)


варіанти відповідей

схема даних

майстер створення зв'язків

схема зв'язків

майстер підстановок

Запитання 10

Визначите тип поля № у таблиці?варіанти відповідей

числовий

лічильник

загальний

текстовий

Запитання 11

Які види запитів існують у базі даних Access?(відповідь не одна)


варіанти відповідей

простий запит

запит на вибірку

із розширенням

по виділеному

Запитання 12

Як називається документ у СКБД Access?


варіанти відповідей

форма

книга

база даних

таблиця

Запитання 13

Скільки полів є в таблиці зазначеній на рисунку?

варіанти відповідей

1

6

5

7

Запитання 14

Як у запиті вказати таку умова: час відправлення до 12.00 або після 13.30?


варіанти відповідей

]=12.20, [=13.30;

[=12.00 or ]=13.30;

]=12.00 and [=13.30;

]=12.00 and =13.30;[

Запитання 15

У якому режимі можна створювати довільну структуру об'єкта бази даних?варіанти відповідей

конструктор

схема даних

майстер підстановок

відкрита система даних

Запитання 16

Чи містить яку-небудь інформацію таблиця, у якій немає жодного запису?варіанти відповідей

немає правильної відповіді

містить інформацію про структуру таблиці

ніякої інформації не містить

містить інформацію про назву таблиці

Запитання 17

Звіт Access -? (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

це об'єкт бази даних, який використовується для відображення й узагальнення даних.

це кінцевим продуктом БД, призначених для друку, і при створенні звіту можна комбінувати дані з таблиць, запитів і навіть форм.

об'єкт за допомогою якого можна переглядати, форматувати та підсумовувати дані,

об'єкт за допомогою якого можна використовувати такі параметри як сортування, групування та зведення даних.

Запитання 18

За своєю структурою макет звіту поділено на розділи, які можна побачити у режимі конструктора, які ці розділи?

варіанти відповідей

верхній колонтитул сторінки та нижній колонтитул

заголовок звіту та примітка звіту

Заголовок групи

Подробиці

Запитання 19

В якому режимі відображено Звіт на рисунку?

варіанти відповідей

таблиці

конструктора

форми

готовий до друку

Запитання 20

Створювати звіти в базі даних Access 2016 можна декількома способами, які пропонуються на вкладці?


варіанти відповідей

Створення стрічки у групі Звіти

Редагування стрічки у групі Звіти

Перетвореня стрічки у групі Звіти

Макетування стрічки у групі Звіти

Запитання 21

Використання команди головного меню Звіт дозволяє створити ?

варіанти відповідей

найпростіший табличний звіт, що містить усі поля з джерела записів, вибраного в області переходів.

порожній звіт у режимі конструктора і дозволяє додати в нього потрібні поля й елементи керування.

порожній звіт у режимі розмітки і відкриває список полів, за допомогою якого можна додавати поля до звіту.

викликає майстер, в якому можна вибирати стандартний або настроюваний розмір підписів, а також указувати, які поля потрібно відображати та як їх слід сортувати.

Запитання 22

Використання команди головного меню Конструктор звітів дозволяє створити ?

варіанти відповідей

найпростіший табличний звіт, що містить усі поля з джерела записів, вибраного в області переходів.

порожній звіт у режимі конструктора і дозволяє додати в нього потрібні поля й елементи керування.

порожній звіт у режимі розмітки і відкриває список полів, за допомогою якого можна додавати поля до звіту.

викликає майстер, в якому можна вибирати стандартний або настроюваний розмір підписів, а також указувати, які поля потрібно відображати та як їх слід сортувати.

Запитання 23

Використання команди головного меню Пустий звіт дозволяє створити ?

варіанти відповідей

найпростіший табличний звіт, що містить усі поля з джерела записів, вибраного в області переходів.

порожній звіт у режимі конструктора і дозволяє додати в нього потрібні поля й елементи керування.

порожній звіт у режимі розмітки і відкриває список полів, за допомогою якого можна додавати поля до звіту.

викликає майстер, в якому можна вибирати стандартний або настроюваний розмір підписів, а також указувати, які поля потрібно відображати та як їх слід сортувати.

Запитання 24

Використання команди головного меню Етикетки дозволяє створити ?

варіанти відповідей

найпростіший табличний звіт, що містить усі поля з джерела записів, вибраного в області переходів.

порожній звіт у режимі конструктора і дозволяє додати в нього потрібні поля й елементи керування.

порожній звіт у режимі розмітки і відкриває список полів, за допомогою якого можна додавати поля до звіту.

викликає майстер, в якому можна вибирати стандартний або настроюваний розмір підписів, а також указувати, які поля потрібно відображати та як їх слід сортувати.

Запитання 25

Використання команди головного меню Майстер звітів дозволяє запустити?

варіанти відповідей

найпростіший табличний звіт, що містить усі поля з джерела записів, вибраного в області переходів.

порожній звіт у режимі конструктора і дозволяє додати в нього потрібні поля й елементи керування.

покроковий майстер, за допомогою якого можна задавати поля, рівні групування/сортування та параметри макета.

викликає майстер, в якому можна вибирати стандартний або настроюваний розмір підписів, а також указувати, які поля потрібно відображати та як їх слід сортувати.

Запитання 26

Створити звіти для локальної бази даних Access можна виконавши наступні дії? (декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

В області переходів вибрати (виділити) джерело записів для звіту – таблицю або запит

Вибрати спосіб для створення звітів, натиснувши відповідну кнопку на вкладці Створення стрічки у групі Звіти

Відформатувати звіт, щоб домогтися бажаного зовнішнього вигляду.

вірної відповіді немає

Запитання 27

Додати умовне форматування у програмі Access 2016 можна в такий спосіб?

варіанти відповідей

відкрити звіт у режимі розмітки та вибрати усі елементи керування

у діалоговому вікні Диспетчер правил умовного форматування натиснути кнопку Створити правило

у діалоговому вікні Нове правило форматування в області Виберіть тип правила та в області Змініть опис правила сформувати правило

всі відповіді вірні

Запитання 28

Access 2016 дає змогу до баз даних застосовувати теми, при цьому чи буде вибрана тема застосована лише до поточного звіту?


варіанти відповідей

так, лише до поточного звіту

ні. буде застосована також до всіх форм бази даних

ні. буде застосована також до всіх форм бази даних та всіх звітів

вірної відповіді не існує

Запитання 29

За допомогою команд на вкладці Попередній перегляд у Access 2016 можна виконати такі дії? (декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

надрукувати звіт

експортувати звіт до файла іншого формату

змінити розмір або макет сторінки

змінити відомості у поточному звіті

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест