Вектор. Модуль вектора. Действия с векторами.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Дано паралелограм АВСД. О - точка перетину діагоналей. Який з наведених векторів дорівнює сумі векторів ВС+ОА. ?

а)

АВ

б)

ОС

в)

ОВ

г)

ОД

2.

Знайти абсолютну довжину (модуль) вектора b, зображеного на малюнку.

а)

3

б)

✓3

в)

✓10

г)

2

3.

Знайти скалярний добуток векторів m і n .

а)

9

б)

10

в)

11

г)

12

4.

Обчислити косинус кута між векторами a і c.

а)

0,3

б)

0,4

в)

0,5

г)

0,6

д)

0,2

5.

Знайти координати вектора a, зображеного на малюнку.

а)

(-3;-1)

б)

(2;4)

в)

(5;3)

г)

(3;-1)

д)

(3;1)

6.

Дано квадрат АВСD. Який з наведених векторів дорівнює сумі векторів АС+DB ?

а)

Вектор 2AB

б)

Вектор 2BC

в)

0 вектор

г)

Вектор 2АС

д)

Вектор 2АD

Ключ до тесту

1. г (5 балів)
2. в (5 балів)
3. в (5 балів)
4. г (5 балів)
5. г (5 балів)
6. а (5 балів)