22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Велика Французька революція кінця XVIII ст.

Додано: 20 вересня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 9 клас
53 запитання
Запитання 1

Яка подія часів Великої французької революції стала національним святом сучасної Франції? 

варіанти відповідей

 День відкриття Генеральних штатів 

 День проголошення французької республіки 

 День взяття Бастилії

День термідоріанського перевороту 

День страти Людовіка XVI

Запитання 2

Позначте твердження, які визначають основні причини та передумови революції 1789-1799 рр. у Франції:

варіанти відповідей

абсолютизм і бездіяльність державної влади;

становий поділ і феодальні порядки;

прийняття Декларації прав людини і громадянина;

взяття штурмом Бастилії.

погляди просвітників,

проголошення республіки. 

страта Людовіка XVI

Запитання 3

Укажіть поняття, яке відповідає визначенню: «Форма державного правління, за якої главою держави є монарх, але уряд створюється і контролюється парламентом»:

варіанти відповідей

 абсолютна монархія;

обмежена монархія

президентська республіка

парламентська республіка

імперія

Запитання 4

Укажіть подію, яка стала наслідком повалення монархії у Франції:

варіанти відповідей

 скликання Генеральних штатів

захоплення Бастилії

проголошення республіки

прихід до влади Наполеона Бонапарта

Запитання 5

Позначте прізвище французького революціонера, одного з керівників якобінців, який зосередив у своїх руках фактично необмежену владу, сприяв страті Людовіка ХVІ і лідерів жирондистів та створенню революційного трибуналу:  

варіанти відповідей

П. Баррас  

Ж. Фуше 

Д.Дідро 

М. Робесп’єр  

Ж. Лафайєт

Г. Мірабо

Запитання 6

Виберіть прізвища французьких просвітителів

варіанти відповідей

Луї XVI

 Жак Неккер

Шарль Луї Монтеск;є

Жан Жак Руссо

Дені Дідро

Вольтер

Жозеф Лафайєт

Марат

Запитання 7

Хто з французьких просвітителів вів принцип поділу трьох гілок влади :

варіанти відповідей

Жан Жак Руссо

Вольтер

Дені Дідро

Мірабо

Шарль Луї Монтеск;є

Запитання 8

Прийшовши до влади, якобінці проводили політику .

варіанти відповідей

 Примирення; 

Терору. 

 Повернення до гуманістичних принципів; 

Просвітництва

Запитання 9


Країни, що об'єднались у першу антифранцузьку коаліцію


варіанти відповідей

Англія і Росія

Англія і Туреччина

Австрія і Прусія

Австрія і Росія

Англія і Прусія

Запитання 10

Установіть хронологічну послідовність подій:

А. утворення другої антифранцузької коаліції:

Б.Перше проголошення Франції республікою;

В. Страта короля Людовіка ХVІ;

Г. Зруйновано Бастилію

варіанти відповідей

ВАБГ

ГБВА

АВГБ

ГВАБ

ВГБА

Запитання 11

Представники якого стану оголосили себе Національними зборами?

варіанти відповідей

духовенства

дворянства

третього стану

Запитання 12

Коли відбувся штурм Бастилії, який започаткував Французьку революцію кінця XVIII ст.?

варіанти відповідей

1785 р.;

 1787 р.;

1789 р.;

1798 р.

1801 р.

Запитання 13

Коли Установчі збори прийняли Декларацію прав людини і громадянина?

варіанти відповідей

15 липня 1785 р.

1 серпня 1788 р.

26 серпня 1789 р.

7 вересня 1792 р

30 жовтня 1799 р.

Запитання 14

Політичний лад за якобінців:

варіанти відповідей

Монархія;

Демократична республіка

Диктатура

Запитання 15

Термідоріанський переворот відбувся:

варіанти відповідей

31 травня 1793 р.;

14 липня 1793 р.;

27 липня 1794 р.

14 липня 1789 р.

26 серпня 1789 р.

Запитання 16

Назвіть ім'я короля,що вступив на престол в 1774 р. і був королем франції на момент початку революції:

варіанти відповідей

 Людовік XIV


Людовік XV

Людовік XVI

Людовік XVII

Запитання 17

Коли розпочалась Велика французька революція?

варіанти відповідей

у 1789 р.

у 1799 р.

у 1794 р.

у 1804 р.

у 1791 р.

Запитання 18

Гаслом революційних воєн стали слова:

варіанти відповідей

 "Усі до бою!"

"Ми не здамося!"

 " Вперед за Францію!"

 " Вітчизна в небезпеці!"

Запитання 19

Яка французька провінція стала осередком роялістського повстання в березні - грудні 1793 року :

варіанти відповідей

Шампань

Вандея

Овернь

Гасконь

Нормандія

Запитання 20

Переворот 18 брюмера і встановлення Консульства відбувся :

варіанти відповідей

9 листопада 1799 року

16 листопада 1796 року

14 червня 1800 року

18 червня 1804 року

14 липня 1789 року

Запитання 21

Лідером Директорії був :

варіанти відповідей

Тальєн

Фреро

Мюрат

Баррас

Сійєс

Запитання 22

Який документ часів Французької революції проголошував своїми головними принципами ідеї Просвітительства ?

варіанти відповідей

"Декларація прав людини і громадянина"

Конституція

"Декларація незалежності"

"Біль про права"

Запитання 23

Яка з перелічених подій відбулася пізніше від інших :

варіанти відповідей

початок якобинської диктатури

проголошення Франції республікою

взяття Бастилії

проголошення "Декларації прав людини і громадянина"

страта короля Людовіка XVI

Запитання 24

Якобинську диктатуру було повалено внаслідок перевороту :

варіанти відповідей

18 брюмера

9 термідора

13 вандем;єра

18 термідора

9 брюмера

Запитання 25

Генеральні штати - це :

варіанти відповідей

перша назва США

спілка паризьких ремісників

рада з самих знатних представників французького дворянства

орган місцевого самоуправління в Парижі

станово - представницький орган у Франції

Запитання 26

Якобінцям вдалося залучити на свій бік селян, скасувавши :

варіанти відповідей

всі феодальні повинності за викуп

приватну власність на землю

всі феодальні повинності без викупу

Запитання 27

Як називався вищий законодавчий і виконавчий орган влади у Франції в період якобинської диктатури :

варіанти відповідей

Генеральні штати

Національні збори

Законодавчі збори

Установчі збори

Національний Конвент

Запитання 28

Як європейські держави відреагували на революцію у Франції :

варіанти відповідей

підтримали революцію

байдуже 

вороже

Запитання 29

Санкюлоти - це представники :

варіанти відповідей

французької буржуазії

французького духовенства

французького дворянства

французької міської бідноти

Запитання 30

3 вересня 1791 року Установчі збори прийняли першу Конституцію Франції, відповідно до якої у країні встановлювалася :

варіанти відповідей

абсолютна монархія

конституційна монархія

президентська республіка

парламентська республіка

якобинська диктатура

Запитання 31

Яка була форма правління у Франції напередодні революції :

варіанти відповідей

конституційна монархія

парламентська республіка

абсолютна монархія

президентська республіка

Запитання 32

Найвидатніший документ часів Французької революції, який проголошував, що "люди народжуються і залишаються вільними і рівними в правах", це:

варіанти відповідей

"Декларація незалежності"

"Біль про права"

"Декларація прав людини і громадянина"

"Декларація про державний суверенітет"

Запитання 33

Про яку історичну особу часів французької революції йдеться?

"Народився в 1743 р. у небагатій учительській сім;ї. Вивчав філософію, фізику, медицину. З початком революції повністю присвятив себе політиці. У своїй газеті "Друг народу" закликав до насильства та терору. Ввійшов в історію революції як один з лідерів якобинців, ватажок санкюлотів. Був вбитий у 1793 р. Шарлотою Конде."

варіанти відповідей

Дантон

Робесп;єр

Марат

Лафайєт

Мірабо

Запитання 34

Серед перелічених верств населення Франції виділіть ті, які входили до складу третього стану :

варіанти відповідей

селяни

дворяни

наймані робітники

підприємці

духовенство

Запитання 35

Виділіть органи влади, що діяли у Франції в період якобинської диктатури :

варіанти відповідей

Директорія

Генеральні штати

Конвент

Революційний трибунал

Законодавчі збори

Установчі збори

Запитання 36

Виділіть політичну силу, з якою пов;язаний найжахливіший терор часів Французької революції :

варіанти відповідей

жирондисти

термідоріанці

якобинці

кордильєри

фельяни

Запитання 37

Про яку історичну особу часів Французької революції йдеться ?

"Народився в родині адвоката, сам теж став адвокатом. У 1789 р. обраний депутатом Генеральних штатів від третього стану. Був лідером якобинців. Після їх приходу до влади фактично став диктатором Франції, встановив у країні жорстокий терор. 28 липня 1794 р. був страчений на гільйотині."

варіанти відповідей

Марат

Дантон

Лафайєт

Мірабо

Робесп;єр

Запитання 38

Яка форма правління встановилася у Франції з прийняттям Конституції 1793 року ?

варіанти відповідей

республіка

абсолютна монархія

конституційна монархія

Запитання 39

26 серпня 1789 р. (вкажіть подію)

варіанти відповідей

скликані Генеральні штати

почалась війна Франції з Австрією

створені Установчі збори

прийнято "Декларацію прав людини і громадянина."

створені Національні збори

Запитання 40

Що відбулося пізніше?

варіанти відповідей

встановлення якобинської диктатури

страта Робесп;єра

Запитання 41

У Франції напередодні революції панували феодальні порядки :

варіанти відповідей

так 

ні

Запитання 42

Що відбулося раніше?

варіанти відповідей

проголошення республіки у Франції

повалення монархії

Запитання 43

Основним джерелом поповнення королівської скарбниці напередодні революції були...

варіанти відповідей

податки з феодалів

цехи

податки з духовенства

війни з іншими державами

податки з третього стану

Запитання 44

Головним завданням Французької революції стало...

варіанти відповідей

впровадження нової релігії

зменшення податків

збільшення податків

створення четвертого стану

ліквідація феодальних повинностей

Запитання 45

Хто з перелічених верств населення Франції не входив до складу третього стану :

варіанти відповідей

наймані робітники

духовенство

підприємці

дворянство

селяни

Запитання 46

Хто був лідером "скажених" в роки Французької революції ?

варіанти відповідей

Дантон

Марат

Робесп;єр

Жак Ру

Мірабо

Запитання 47

Який музичний твір часів Французької революції став державним гімном сучасної Франції :

варіанти відповідей

"Друг народу"

"Інтернаціонал"

"Марсельєза"

Запитання 48

Як в роки Французької революції називали більшість трудового населення Парижу :

варіанти відповідей

санкюлоти

кордильєри

роялісти

монтаньяри

фельяни

Запитання 49

Вкажіть прізвище французького просвітителя XVIII ст., автора праці "Про дух законів" :

варіанти відповідей

Вольтер

Монтеск;є 

Дідро

Руссо

Мельє

Запитання 50

Зазначте соціально-економічні процеси, притаманні Франції напередодні революції :

варіанти відповідей

бурхливий внутрішній і зовнішній розвиток торгівлі

відсутність митних кордонів між провінціями

гальмування економічного розвитку через панування феодальних порядків

основний тягар податків лягав на третій стан

скорочення чиновницького апарату в державі

Запитання 51

Зазначте соціально-економічні процеси, притаманні Франції напередодні революції :

варіанти відповідей

більшість населення було задоволено існуючим режимом абсолютної монархії

зберігалася цехова організація виробництва, що заважала розвитку капіталістичних відносин

відсутність митних кордонів між провінціями

скорочення чиновницького апарату в державі

прагнення буржуазії до економічної свободи та посилення свого впливу на політику

Запитання 52

Вкажіть положення з "Декларації прав людини і громадянина" :

варіанти відповідей

люди народжуються вільними і рівними в правах

джерело всієї верховної влади завжди знаходиться в нації

виборчим правом можуть користуватися тільки чоловіки, які досягли 25 років і сплачують щорічний податок

приватна власність повинна бути скасована як головне зло для суспільства

арештувати підозрілу особу можна, навіть якщо її вина не доведена

Запитання 53

Виділіть положення з "Декларації прав людини і громадянина" :

варіанти відповідей

виборчим правом можуть користуватися тільки чоловіки, які досягли 25 років і сплачують щорічний податок

приватна власність повинна бути скасована як головне зло для суспільства

арештувати підозрілу особу можна, навіть якщо її вина не доведена

свобода полягає у праві робити все, що не шкодить іншому

людина вважається невинною до того часу, доки її не оголосять винною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест