28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Verb tenses

Додано: 26 червня
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 21 раз
12 запитань
Запитання 1

Steve usually ... to work by bus.

варіанти відповідей

going

goes

go

walks

Запитання 2

Olena ... TV in the living room yesterday.

варіанти відповідей

watchet

watches

watched

watch

Запитання 3

I think he ... to Rome next month.

варіанти відповідей

flying

will fly

fly

flew

Запитання 4

Sonia ... a letter at the moment.

варіанти відповідей

writes

will write

write

is writing

Запитання 5

I ... a cup of tea now.

варіанти відповідей

am wanting

wants

want

will want

Запитання 6

He ... a newspaper when the bell ... .

варіанти відповідей

was reading, ringed

read, rang

was reading, ring

was reading, rang

Запитання 7

My mum ... a book while I ... a computer game.

варіанти відповідей

was reading, played

read, was playing

was reading, was playing

read, played

Запитання 8

...she ... the dishes every day?

варіанти відповідей

Does, wash

Do, washes

Does, washes

Do, wash

Запитання 9

They ... together at present.

варіанти відповідей

is not working

are not working

do not working

does not work

Запитання 10

I promise I ... tell your secret.

варіанти відповідей

do not

is not

will not

does not

Запитання 11

Some farmers ... the baby and ... him up.

варіанти відповідей

found, brought

found, bring

finded, brought

find, bring

Запитання 12

The sky is dark. It ... rain.

варіанти відповідей

will

is

is going to

are going to