"Весна народів"

Додано: 9 грудня 2019
Предмет: Всесвітня історія, 9 клас
Тест виконано: 6562 рази
9 запитань
Запитання 1

"Весна народів" - це революційний рух 1848-1849 рр., що поширився на території таких країн:


варіанти відповідей

Франція

Італійські держави

Швейцарія

Німецький союз

Російська імперія

Австрійська імперія

Запитання 2

"Весню народів" назвали сучасники революційний рух 1848-1849 рр. в країнах Європи за те, що він:


варіанти відповідей

розпочався навесні 1848 р.

під час революції було утворено єдиний парламент для всіх народів Європи

поєднав у собі не лише виступи за демократизацію політичного устрою і протести робітників проти підприємців, а й визвольні національні рухи.

в результаті революції були утворені нові національні держави слов'ян

Запитання 3

Вставте пропущені слова:


"Весна народів" розпочалася у 1848 р. у ...... (країні) внаслідок .........

варіанти відповідей

розпочалася в Австрії внаслідок Словянського з'їзду

розпочалася у Франції внаслідок економічної кризи та спустошення скарбниці країни

розпочалася в Берліні після жорстокого придушеня владою виступу студентів

розпочалася в Неаполі після висадки революційних вйськ карбонаріїв

Запитання 4

Визначте спільні ознаки революційних подій 1848-1849 рр. в Європі:

(оберіть правильні твердження)

варіанти відповідей

спрямованість проти «старого порядку» (феодального) або його залишків

боротьба за посилення абсолютної влади монарха

боротьба за демократизацію суспільних відносин

розвиток національно-визвольних рухів.

боротьба за встановлення олігархічного буржуазного правління

боротьба за утворення національних держава

Запитання 5

Причинами революцій 1848-1849 рр. в Європі стали такі фактори:

варіанти відповідей

національний гніт австрійцями значної частини італійців та народів у складі Австрійської імперії

відсутність політичних прав у більшості населення

бездіяльність існуючих представницьких органів влади в Німеччині, італії та Австрії

погіршення умов життя значної частини населення країн Європи через відставання у промисловому та аграрному розвитку

завершення промислового перевороту в Великій Британії

пробудження національної свідомості (усвідомлення себе окремим народом) більшості народів Європи

боротьба за панування в Європі найбільших країн

Запитання 6

Визначте результати та наслідки "Весни народів" 1848-1849 рр.:

варіанти відповідей

утвердження в Пруссії Конституції, що гарантувала виборче право усім чоловікам, які подолали майновий ценз

остаточне встановлення у Франції республіканської форми державного устрою

об'єднання Німеччини в одну країну з єдиним імператором та загальнонімецькою конституцією

скасування панщини та виділення частини земель селянам

придушення революцій власними силами та за допомогою військ сусідів

конфіскація державою церковних земель та їх передача безземельним селянам Італії

прискорився процес формування окремих націй

Запитання 7

У 1848-1851 рр. Франція була

варіанти відповідей

Французькою республікою ні чолі з президентом Л.Кавеньяком

Французькою республікою на чолі з президентом Луї-Наполеоном Бонапартом

Французькою імперією на чолі з імператором Луї-Наполеоном ІІІ Бонапартом

Французькою республікою на чолі з парламентом

Запитання 8

Вставте пропущені слова:

Найпотужніша революція в межах Австрійських володінь відбулася в...., де її очолив ....

варіанти відповідей

революція в Австрії - очолив Фердінанд І

революція в Чехії - очолив П.Шафарик

революція в Угорщині - очолив Л.Кошут

революція в Сербії -очолив В.Караджич

Запитання 9

Опрацюйте документ:

З Прокламації І Слов’янського конгресу до народів Європи 12 червня 1848 р.

Піднімає голову давно пригноблюваний слов’янин, скидає з себе ярмо і вимагає гучним і рішучим голосом свою давню спадщину — свободу.

... він не хоче володарювати, панувати; він хоче свободи як для себе, так і для кожного; він вимагає її, безумовно, як найсвятіше право людини.

Ми запропонували імператорові Австрії... перетворити імперію на союз рівноправних народів, який однаково задовольнить як своєрідні потреби народів, так і єдність монархії.


Яку основну ідею проголошував Слов’янський конгрес?

варіанти відповідей

заборона німецької мови в окраїнах імперії

перетворення імперії на федерацію автономних народів

затвердження Словянського конгресу представницьким органом імперії

створення вільних селянських общин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест