Наголос
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Позначте рядок, у якому в обох словах наголос падає на перший склад.

а)

добуток, подруга

б)

рукопис, випадок

в)

спина, донька

г)

ознака, разом

2.

Позначте слово, яке має подвійний наголос.

а)

навчання

б)

помилка

в)

загадка

г)

вимова

3.

Позначте слово, яке відрізняється від трьох інших місцем наголошеного складу.

а)

мережа

б)

чорнослив

в)

котрий

г)

вірші

4.

В усіх словах наголошений другий склад, ОКРІМ

а)

щавель

б)

оптовий

в)

щипці

г)

подушка

5.

Подвійний наголос мають усі слова, ОКРІМ

а)

назавжди

б)

також

в)

книжки

г)

мабуть

6.

Позначте слово, у якому наголошеним є третій склад.

а)

гуртожиток

б)

горошина

в)

однаковий

г)

феномен

7.

Позначте рядок, у якому в усіх трьох словах наголошений такий самий за порядком склад.

а)

поталанило, кулінарія, одинадцять

б)

обруч, олень, напій

в)

центнер, фольга, фартух

г)

соломинка, черговий, сімдесят

8.

Позначте рядок, у якому зміна наголосу змінює значення слова.

а)

самий

б)

атлас

в)

каталог

г)

пісні

9.

Позначте рядки, у яких кожне слово має наголос на другому складі.

а)

течія, начинка

б)

весняний, завдання

в)

ходжу, середина

г)

шовковий, літопис

10.

У слові "урочисто" наголошеним є

а)

перший склад

б)

другий склад

в)

третій склад

г)

другий або третій склад

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б (1 балів)
3. г (1 балів)
4. в (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. г (2 балів)
8. б (1 балів)
9. б в г (2 балів)
10. в (1 балів)