Відсоткові розрахунки
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Запишіть 52% десятковим дробом

а)

0,052

б)

5,2

в)

0,52

г)

26/50

2.

Знайди 3% від числа 240

а)

0,72

б)

7,2

в)

72

г)

0,072

3.

Знайди число, якщо відомо що 6% цього числа дорівнюють 120

а)

20

б)

2000

в)

7,2

г)

720

4.

Скільки відсотків становить число 7,5 від числа 15?

а)

75%

б)

50%

в)

20%

г)

0,75

5.

Скільки відсотків становить число 15 від числа 7,5?

а)

25%

б)

200%

в)

50%

г)

інша відповідь

6.

Знайди 0,3% від числа 240

а)

0,72

б)

7,2

в)

72

г)

0,072

7.

Ціна на квиток в кіно збільшилась з 80 грн. до 100 грн. На скільки % змінилась ціна?

а)

20%

б)

12,5%

в)

25%

г)

інша відповідь

8.

Ціна на квиток в кіно зменшилась з 100 грн. до 80 грн. На скільки % змінилась ціна?

а)

15%

б)

20%

в)

25%

г)

16%

9.

Запиши ⅓ у відсотках

а)

30%

б)

33⅓%

в)

0,3%

г)

33,3%

10.

Вартість проїзду у купейному вагоні на деякому маршруті становить 2000 грн., а у плацкартному вагоні - 700 грн. На скільки відсотків вартість проїзду у плацкартному вагоні менша , ніж у купейному?

а)

35%

б)

45%

в)

55%

г)

65%

11.

До 20 кг суміші піску та цементу, що містить 30% цементу, додали 3 кг цементу. Скільки відсотків становить цемент в отриманій суміші?

а)

35%

б)

45%

в)

52%

г)

інша відповідь

12.

Число зменшили на 50% . На скільки треба збільшити отримане число, щоб отримати початкове?

а)

25%

б)

20%

в)

100%

г)

50%

д)

200%

13.

Скільки кг 20% та 50% розчинів треба взяти , щоб отримати 24 кг 25% розчину?

а)

10 кг - першого та і 14кг другого

б)

20 кг - першого та і 4кг другого

в)

4 кг - першого та і 20 кг другого

г)

12кг і 12 кг

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. в (2 балів)
8. б (2 балів)
9. б (1 балів)
10. г (2 балів)
11. г (5 балів)
12. в (5 балів)
13. б (5 балів)