Підсумковий тест. Тема 9. Створення персонального навчального середовища
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?

а)

Хмарне навчальне середовище

б)

Соціальне навчальне середовище

в)

Віртуальне навчальне середовище

г)

Персональне навчальне середовище

2.

Що називають хмарними технологіями?

а)

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

б)

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб

в)

Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті

г)

Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет

3.

Як іще називають хмарне сховище даних?

а)

Хмарний клієнт

б)

Хмарний диск

в)

Хмарна пошта

г)

Хмарний сервер

4.

Які постачальники хмарних сервісів є найактивнішими?

а)

Adobe

б)

Microsoft

в)

Google

г)

Mozilla

5.

Що може бути джерелом наповнення персонального навчального середовища?

а)

Інтернет

б)

Бібліотека

в)

Струмок

г)

Телебачення

6.

Як називається Google-меню, що відкривається кнопкою

а)

Додатки

б)

Доданки

в)

Списки

г)

Google-меню

7.

Що таке інтернет-форми?

а)

Веб-сторінки для організації онлайн-опитувань у вигляді бланків із розміщеними на них полями для введення питань, відповідей, міток тощо

б)

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

в)

Посилання, збережені за допомогою інтернет-сервісів

г)

Формати публікації даних, призначені для відображення інформації, яка часто змінюється

8.

Об’єкти якого типу може містити Google-форма для онлайн-опитування?

а)

Аудіо

б)

Тексти

в)

Графіка

г)

Відео

9.

Як називають формати публікації даних, призначені для відображення інформації, що часто змінюється?

а)

Інформаційні процеси

б)

Електронні закладки

в)

Канали новин

г)

Форми

10.

Що таке спільні електронні закладки?

а)

Веб-сторінки для організації онлайн-опитувань у вигляді бланків із розміщеними на них полями для введення питань, відповідей, міток тощо

б)

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

в)

Посилання, збережені за допомогою інтернет-сервісів

г)

Формати публікації даних, призначені для відображення інформації, яка часто змінюється

11.

Які послуги можуть надавати канали новин?

а)

Відслідковування оновлення форуму не заходячи на нього

б)

Отримання поштою певних документів для спільного опрацювання

в)

Отримання листів від певного списку адрес

г)

Отримання заголовків новин із певної тематики

12.

Оберіть абревіатуру, що відповідає каналу новин.

а)

GPS

б)

GSM

в)

RSS

г)

GSS

13.

Процес, який забезпечує встановлення відповідності даних на всіх пристроях, незалежно від того, на якому з них відбувалися зміни

а)

Перегляд новин

б)

Опитування

в)

Синхронізація даних

г)

Створення елктронних закладок

14.

Онлайнові сервіси для створення електронних закладок

а)

Pocket

б)

Streme

в)

Google Новини

г)

Google Закладки

15.

Що таке HTML?

а)

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

б)

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

в)

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

г)

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

16.

Що таке тег?

а)

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

б)

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

в)

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

г)

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

17.

Що таке атрибут?

а)

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

б)

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

в)

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

г)

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

18.

Які теги є парними?

а)

<u>

б)

<b>

в)

<н>

г)

<br>

д)

<tr>

е)

<td>

19.

Оберіть відкриваючий тег встановлення маркованого списку.

а)

<ul>

б)

<b>

в)

<н>

г)

<br>

д)

<tr>

е)

<td>

20.

Документ або інформаційний ресурс, доступ до якого здійснюється за допомогою браузера.

а)

Веб-сторінка

б)

Гіпертекст

в)

Хостинг

г)

Контент

21.

Як називається об’єднання тематично пов’язаних веб-сторінок і документів під одним доменним іменем?

а)

Сайт

б)

Гіпертекст

в)

Хостинг

г)

Контент

22.

Що з переліченого відноситься до спеціалізованих хмарних сервісів?

а)

WinRar

б)

Opera

в)

Scretch

г)

Mega

23.

На практиці майже завжди використовується поєднання деревоподібної та послідовної структур. Як називається така структура сайту?

а)

Мережева

б)

Гібридна

в)

Лінійна

24.

Весь контент, який відображається на веб-сторінці міститься в тегу …

а)

<head>

б)

<body>

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. б в (1 балів)
5. а б г (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)
8. б в г (1 балів)
9. в (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а г (1 балів)
12. в (1 балів)
13. в (1 балів)
14. а б (1 балів)
15. г (1 балів)
16. в (1 балів)
17. а (1 балів)
18. а б в д е (1 балів)
19. а (1 балів)
20. а (1 балів)
21. а (1 балів)
22. г (1 балів)
23. б (1 балів)
24. б (1 балів)