Виникнення і становлення Русі-України
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Взазати дату Великого розселення слов'ян.

а)

1 - 4 ст.

б)

5 - 7 ст.

в)

3 - 4 ст.

г)

2 - 5 ст.

2.

Основним заняттям давніх слов'ян було

а)

рільництво

б)

скотарство

в)

прядіння

г)

гончарство

3.

Східнослов'янські племена, які створили державу в 4 - 7 ст. між Дніпром та Дністром та звичаї яких описують візантійські автори. Це

а)

хозари

б)

анти

в)

авари

г)

дуліби

4.

Київ був заснований під час

а)

Великого переселення народів

б)

переселення готів

в)

Великого розселення слов'ян

г)

Великої грецької колонізації

5.

Центром об'єднання східних слов'ян став племінний союз

а)

древлян

б)

сіверян

в)

дреговичів

г)

полян

6.

На картосхемі зображено торговельний шлях

а)

"із варяг у греки"

б)

соляний

в)

залозний

г)

шовковий

7.

Князь Кий був засновником князівської династії, яка правила у 6 - 9 ст. на землях давньословянської держави Русь-Україна

а)

Києвичів

б)

Рюриковичів

в)

Ярославичів

г)

Даниловичів

8.

Укажіть роки правління князя Аскольда

а)

882 - 912 рр.

б)

912 - 945 рр.

в)

860 - 882 рр.

г)

945 - 964 рр.

9.

Укажіть назви племен східних слов'ян, які жили на території України.

а)

дреговичі

б)

поляни

в)

кривичі

г)

сіверяни

д)

древляни

е)

в'ятичі

10.

Укажіть ім'я князя, якому належать вислови: "Іду на Вас", "Не посоромимо землі Руської", "Мертві сорому не знають".

а)

Аскольду

б)

Ігорю

в)

Олегу

г)

Святославу

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. г (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)
8. в (1 балів)
9. б г д (3 балів)
10. г (1 балів)