26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Виникнення та розвиток Київської Русі (Русі - України). Контрольне тестування.

Додано: 20 травня 2019
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 17 разів
18 запитань
Запитання 1

Антський племінний союз розпався в:

варіанти відповідей

V ст.;

VI ст.;

VII ст.;

VIII ст.

Запитання 2

Позначте північних сусідів східнослов’янських племен

варіанти відповідей

булгари;

хозари;

варяги;

валахи.

Запитання 3

Яку територію опанували склавини?

варіанти відповідей

між Дністром і Дунаєм;

між Дніпром і Дунаєм;

між Сіверським Дінцем і Доном;

між Дунаєм і Сіверським Дінцем.

Запитання 4

Докладні розповіді про війни антів з готами  містяться у творах:

варіанти відповідей

Геродота;

Корнелія Таціта;

Арістотеля;

Йордана.

Запитання 5

Велике переселення народів — це пересування:

варіанти відповідей

у III ст. до н. е. сарматських племен на територію Скіфії;

у I–IV ст. просування германських та слов’янських племен на територію Римської імперії;

у IV–VII ст. міграція германських і слов’янських племен на півночі та сході;

у IV–VII ст. вторгнення германських, слов’янських, сарматських та інших племен на територію Римської імперії.

Запитання 6

Релігії слов’ян у III–IV ст. було притаманне:

варіанти відповідей

курганні поховання;

ритуали пов’язані з людськими жертвоприношеннями;

вшанування сил природи і культ предків;

бальзамування померлих.

Запитання 7

Правителем Київської держави після смерті Олега став:

варіанти відповідей

Рюрик;

Ігор;

Святослав;

Ольга.

Запитання 8

Цифрою 4 на картосхемі позначено проживання:

варіанти відповідей

полян;

сіверян;

уличів;

деревлян.

Запитання 9

В якому році відбулися події про які розповідає Нестор: "Ми купці, йдемо до греків від Олега і княжича Ігоря. Прийдіть до нас, до родичів своїх..." Коли ж Аскольд і Дір прийшли, всі сховані воїни вискочили і вбили їх. І став Олег князем Київським, і мовив: "Хай буде Київ матір'ю городам руським".

варіанти відповідей

882;

907;

911;

941.

Запитання 10

Коли відбулась подія, зображена на малюнку:

варіанти відповідей

968;

971;

944;

912.

Запитання 11

Не входили до князівської ради:

варіанти відповідей

старійшини;

заслужені дружинники;

селяни;

бояри.

Запитання 12

З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних джерел?

“Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона... погости і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки (її), ...і сани її стоять у Пскові й до сьогодні...”

“... І пішла Ольга по древлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави й уроки; й існують становища її й ловища...”

варіанти відповідей

помститися повсталим проти неї племенам;

поширити християнську віру серед язичників;

окреслити межі Київської Русі для сусідніх держав;

упорядкувати систему управління державою і збору данини.

Запитання 13

На карті жирною лінією позначено межі Русі-України за часів князювання:

варіанти відповідей

Олега;

Ігоря;

Аскольда;

Святослава.

Запитання 14

Який великий князь київський звертався до своєї дружини із такими словами:

“...Нам нікуди дітися, хочемо ми чи не хочемо — маємо битися. Так не зганьбимо ж Землі Руської, а ляжемо костьми, жертві бо сорому не імуть". Якщо ж побіжимо — ганьба нам буде. Так не побіжимо ж, але станемо міцно, а я піду поперед вас: якщо моя голова ляже, то об своїх самі подбайте...”

варіанти відповідей

Ольга;

Святослав;

Ігор;

Олег.

Запитання 15

Яка подія відбулась у 862 році:

варіанти відповідей

похід Олега на Візантію;

похід Ігоря на Візантію;

похід Аскольда на Візантію;

похід Святослава на хозарів.

Запитання 16

Укажіть особу за наведеною характеристикою.

“Щоб забезпечити вигідну торгівлю з Константинополем, наступний київський князь здійснив два військові походи проти Візантії. Однак вони не були такими успішними, як попередні. За словами літописця, візантійський флот, як блискавка, попалив київські кораблі, застосувавши так званий “грецький вогонь”. Багато руських воїнів загинуло. Отже, перший військовий на Візантію закінчився поразкою, а другий завершився укладенням вигідного для Русі мирного договору.”

варіанти відповідей

Ольга;

Святослав;

Ігор;

Олег.

Запитання 17

Укажіть три варіанти.

Укажіть характерні риси суспільного устрою Русі-України в ІХ-Х ст.:

варіанти відповідей

Бояри сформувались з родоплемінної знаті і дружини.

Основну масу населення Київської Русі становили вільні селяни- общинники.

Основну роль в господарстві Київської Русі відігравали раби.

Уся повнота влади була зосереджена в руках великого князя.

Дружинниками могли бути виключно слов’яни.

До панівної верстви населення Русі належали: князь, бояри, дружина, купці.

Управляти державою князю допомагали воєводи і посадники.

Запитання 18

Укажіть три події, які відбувалися в період князювання Ольги та Святослава:

варіанти відповідей

Запровадження фіксованої норми данини.

Приєднання древлян, уличів, радимичів, сіверян та кривичів.

Адміністративна реформа.

Хрещення у Константинополі.

Воєнні походи на Закавказзя.

Перша збройна сутичка з печенігами.

Підкорення чуді і мері.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест