«Випаровування. Конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення»
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини

а)

Випаровування

б)

Сублімація

в)

Кипіння

г)

Конденсація

2.

При кипінні температура рідини?

а)

Збільшується

б)

Зменшується

в)

Не змінюється

3.

Як називається пароутворення з усього об’єму всередину бульбашок пари?

а)

Випаровування

б)

Сублімація

в)

Кипіння

г)

Конденсація

4.

При якій температурі кипить вода в герметично закритій посудині (наприклад

в скороварці)?

а)

Більше, ніж 100 °С

б)

При 100 °С

в)

Менше, ніж 100 °С

г)

скаче

5.

Як залежить швидкість випаровування від температури рідини?

а)

Чим вища температура, тим швидше випаровується рідина

б)

Чим вища температура, тим повільніше випаровується рідина

в)

Швидкість випаровування не залежить від температури

г)

не залежить

6.

На випарювання ефіру витрачено 1,5 МДж енергії. Яку кількість ефіру

перетворили в пару?

пиома теплоємність пароутворення ефіру 0,4 МДж/кг

а)

1,05 кг

б)

60 кг

в)

3,75 кг

г)

0,26 кг

7.

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, необхідну для

перетворення на пару рідини будь-якої маси при температурі її кипіння?

а)
б)
в)

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. а (1 балів)
6. в (3 балів)
7. в (2 балів)