Умовні та безумовні рефлекси

Додано: 7 квітня
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 34 рази
18 запитань
Запитання 1

Який вчений довів утворення умовних рефлексів на базі безумовних?

варіанти відповідей

І.М.Сєченов

С.Г.Навашин

І.П.Павлов

Запитання 2

Умовні рефлекси є:

варіанти відповідей

індивідуальними

соціальними

подвійними

Запитання 3

Найпростіша несвідома реакція живого організму на подразнення рецепторів, яка відбувається за участю центральної нервової системи.

варіанти відповідей

реакція

рефлекс

збудження

гальмування

Запитання 4

Укажіть, де у людини розтшовані центри умовного рефлексу виділення слини при погляді на лимон

варіанти відповідей

у мозочку

у довгастому мозку

у корі великих півкуль

у середньому мозку

Запитання 5

Вироблення умовних рефлексів І.П.Павлов проводив на:

варіанти відповідей

собаках

мишах

жабах

комахах

Запитання 6

Будування гнізд у птахів навесні - це приклад:

варіанти відповідей

умовного рефлексу

розумової діяльності

безумовного рефлексу

 інстинкту

Запитання 7

Визначте серед названих рефлексів харчові:

варіанти відповідей

Соковиділення на подразнення рецепторів в порожнині рота

Цуценя обнюхує незнайомий предмет

Людина оглядає нову квартиру

Кліпання повік

Запитання 8

Інстинкт – це сукупність...

варіанти відповідей

безумовних і умовних рефлексів

умовних рефлексів 

навичок

безумовних рефлексів

Запитання 9

Якими якостями характеризується безумовний рефлекс?

варіанти відповідей

вроджений, тимчасовий, видовий

набутий, тимчасовий, індивідуальний

набутий, постійний, видовий

вроджений, постійний, видовий

Запитання 10

Якими якостями характеризується умовний рефлекс?

варіанти відповідей

вроджений, тимчасовий, видовий

набутий, постійний, видовий

набутий, тимчасовий, індивідуальний

вроджений, постійний, видовий

Запитання 11

Набуті індивідуальні реакції, які дають можливість пристосуватись до змін середовища називають:

варіанти відповідей

 рефлекси

безумовні рефлекси

умовні рефлекси

Запитання 12

Із наведеного переліку ознак виберіть характерні для умовних рефлексів (4 правильні відповіді)


варіанти відповідей

природжені

індивідуальні

набуті

спадкові

видові

утворюються протягом життя організму

рефлекторні дуги замикаються у стовбуровій частині головного та у спинному мозку

рефлекторні дуги замикаються в корі великих півкуль

Запитання 13

Із наведеного переліку ознак виберіть характерні для безумовних рефлексів (4 правильні відповіді) 

варіанти відповідей

природжені

індивідуальні

набуті

спадкові

видові

утворюються протягом життя організму

рефлекторні дуги замикаються у стовбуровій частині головного та у спинному мозку

рефлекторні дуги замикаються в корі великих півкуль

Запитання 14

Характерною ознакою безумовних рефлексів є:

варіанти відповідей

забезпечення індивідуальних пристосувань до умов життя;

обов'язкова участь кори головного мозку;

виробляються і змінюються протягом життя;

виявляються з моменту народження та зберігаються протягом усього життя.

Запитання 15

До умовних рефлексів належить:

варіанти відповідей

повертання голови на світло;

чхання;

виділення слини після потрапляння їжі до рота;

виділення слини, коли людина бачить лимон.

Запитання 16

Якщо не підкріплювати умовний рефлекс безумовним подразником, то ... 

варіанти відповідей

відбувається посилення умовного рефлексу

відбувається гальмування умовного рефлексу

відбувається гальмування безумовного рефлексу

відбувається закріплення умовного рефлексу відбувається

Запитання 17

Безумовний рефлекс у новонароджених, який з'являється першим:варіанти відповідей

смоктальний

хапальний

дихальний

Запитання 18

Виберіть правильні твердження

1. Безмовні рефлекси є індивідуальними

2. Умовні рефлекси є індивідуальними

варіанти відповідей

1 та 2

лише 1

лише 2

жодне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест