Військовослужбовці та стосунки між ними. Начальники та підлеглі. Порядок віддання й виконання наказів.

Тест для перевірки рівня засвоєння матеріалу. Питання з однією або декількома відповідями. Доцільно проводити тестування в умовах обмеження часу.

Підручник Захист Вітчизни. 10 клас. Гнатюк - Нова програма

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Захист Вітчизни, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці можуть бути... 

варіанти відповідей

Старшими або молодшими

Офіцерами або сержантами

Командирами або підлеглими

Начальниками або підлеглими

Запитання 2

Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за службою, у тому числі і тимчасово, є ...


варіанти відповідей

Безпосередніми начальниками

Військовими начальниками

Старшими начальниками

Прямими начальниками

Запитання 3

Найближчий до підлеглого прямий начальник є ...


варіанти відповідей

Старшим начальником

Безпосереднім начальником

Військовим начальником

Головним начальником

Запитання 4

Начальник має право віддавати підлеглому накази і ...


варіанти відповідей

Періодично перевіряти їх виконання

За необхідності перевіряти їх виконання

Змушений перевіряти їх виконання

Зобов’язаний перевіряти їх виконання

Запитання 5

Підлеглий зобов’язаний беззастережно виконувати накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до нього ...


варіанти відповідей

З повагою

З увагою

З рішучістю

З відданістю

Запитання 6

За своїми військовими званнями начальниками є: майори, капітани 3 рангу, підполковники, капітани 2 рангу


варіанти відповідей

Для військовослужбовців рядового складу однієї з ними військової частини

Для військовослужбовців молодшого сержантського і старшинського складу однієї з ними військової частини та військовослужбовців рядового склад

Для військовослужбовців рядового, молодшого і старшого сержантського і старшинського складу

Для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та молодшого офіцерського складу

Запитання 7

Старші за військовим званням військовослужбовці мають право вимагати від молодших за військовим званням військовослужбовців додержання ...


варіанти відповідей

Вимог отриманого наказу

Громадського порядку і форми одягу

Правил поведінки і військового вітання

Військової дисципліни

Державної таємниці

Запитання 8

Накази віддаються, як правило, в порядку підпорядкованості. Наказ можна віддавати одному чи групі військовослужбовців ...


варіанти відповідей

З використанням засобів світлового зв'язку

Письмово

Усно

Поштою

З використанням технічних засобів зв'язку

Запитання 9

Наказ повинен бути сформульований ...


варіанти відповідей

Чітко і зрозуміло для підлеглого

Кратко та зрозуміло і не може бути трактован по іншому

Чітко і не може допускати подвійного тлумачення

Зрозуміло для того хто отримує наказ

Запитання 10

Притягаються до відповідальності згідно із законом за віддання і виконання явно злочинного наказу (розпорядження) ...


варіанти відповідей

Той хто віддав наказ

Той хто виконав наказ

Той хто був присутній під час віддання наказу

Той хто віддав та виконав наказ

Запитання 11

Військовослужбовець після отримання наказу відповідає:


варіанти відповідей

”Слухаюсь” і, після доповіді командиру частини, виконує його

”Саме так” і далі виконує його

"Слухаюсь"і далі виконує його

”Так” і далі виконує його

Запитання 12

Про виконання або невиконання наказу військовослужбовець зобов'язаний доповісти ...


варіанти відповідей

 Командиру відділення або командиру взводу

Командирові (начальникові), який віддав наказ

Своєму безпосередньому командирові (начальникові)

Заступнику командира з виховної роботи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест