Вкладені алгоритмічні структури розгалуження
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання

а)

повторення

б)

розгалуження

в)

слідування

2.

Вкажи на умову в базовій структурі розгалуження повної форми в середовищі Скретч 

а)

Клавішу -стрілка вгору- натиснуто?

б)

Змінити размір на 50

в)

Змінити размір на -10

3.

Вкажи на Команди, що виконуються, коли умова істинна в базовій структурі розгалуження повної форми в середовищі Скретч 

а)

Клавішу -стрілка вгору- натиснуто?

б)

Змінити размір на 50

в)

Змінити размір на -10

4.

Вкажи на Команди, що виконуються, коли умова хиба в базовій структурі розгалуження повної форми в середовищі Скретч 

а)

Клавішу -стрілка вгору- натиснуто?

б)

Змінити размір на 50

в)

Змінити размір на -10

5.

Вкажи на команду для реалізації розгалуження неповної форми в середовищі Скретч

а)
б)
6.

Вкажи на команду для реалізації розгалуження повної форми в середовищі Скретч

а)
б)
7.

Вкажи на повне розгалуження

а)
б)
8.

Вкажи на неповне розгалуження

а)
б)
9.

На скільки кроків переміститься виконавець алгоритму в результаті виконання даної програми?

а)

15

б)

10

в)

5

г)

50

10.

На скільки кроків переміститься виконавець алгоритму в результаті виконання даної програми?

а)

10

б)

20

в)

30

г)

200

11.

Яким буде рузультат виконання даної програми якщо мишку натиснуто?

а)

Об'єкт переміститься вперед на 9 кроків

б)

Об'єкт переміститься вперед на 2 кроки

в)

Об'єкт переміститься вперед на 3 кроки

г)

Об'єкт переміститься вперед на 8 кроків

12.

Яким буде рузультат виконання даної програми якщо натиснуто стрілку вгору на клавіатурі?

а)

Об'єкт переміститься вперед на 5 кроків

б)

Об'єкт залишиться на місці

в)

Об'єкт переміститься вперед на 7 кроків

г)

Об'єкт переміститься вперед на 2 кроки

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)
11. а (1 балів)
12. г (1 балів)