Властивості числових функцій (практична частина)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Проміжок зростання функції

а)

[-4;+∞)

б)

[-3;+∞)

в)

[-2;+∞)

г)

(-∞;-4]

2.

Область значень функції

а)

(-∞;+∞)

б)

[1;+∞)

в)

(-∞;1]

г)

(-∞;5]

3.

Проміжок спадання функції

а)

[-3;+∞)

б)

[-2;+∞)

в)

(-∞;-2]

г)

(-∞;+∞)

4.

На якому з рисунків зображено графік функції у=х2-2?

а)
б)
в)
г)
5.

На якому з рисунків зображено графік функції у=(х-2)2?

а)
б)
в)
г)
6.

Значення функції у=х2-6 у точці х0=-2

а)

-8

б)

8

в)

-2

г)

2

7.

Через яку точку проходить графік функції у=2х2-1?

а)

А(-3;-19)

б)

B(-3;17)

в)

C(-3;11)

г)

D(-3;-17)

8.

Оберіть графіки парних функцій

а)
б)
в)
г)
9.

Оберіть графіки непарних функцій

а)
б)
в)
г)
10.

Оберіть графіки функцій, які є ні парними, ні непарними

а)
б)
в)
г)
11.

Оберіть правильні твердження

а)

унайб=3

б)

унайб=1

в)

унайм=-1,5

г)

унайм=-1

12.

Оберіть правильні твердження

а)

D(y)=[-3;5]

б)

f(x)=0 при x=2,5; 1; 4

в)

f(x)=0 при x=2,5; 1; 2; 4

г)

f(x)<0 при x∈[-3;3]

13.

Укажіть проміжки зростання функції

а)

[-3;-1]

б)

[3;5]

в)

[-1;3]

г)

[-1,5;1]

14.

f(x)>0 при х∈...

а)

(-2,5;1)∪(4;5]

б)

[-2,5;1]∪[4;5]

в)

[-3;1)∪(3;5)

г)

[-3;-2,5)∪(1;4)

15.

f(x)<0 при х∈...

а)

(-2,5;1)∪(4;5]

б)

[-2,5;1]∪[4;5]

в)

[-3;1)∪(3;5)

г)

[-3;-2,5)∪(1;4)

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. в (5 балів)
7. б (1 балів)
8. а г (2 балів)
9. б в г (3 балів)
10. а в (2 балів)
11. а в (2 балів)
12. а б (2 балів)
13. а б (2 балів)
14. а (1 балів)
15. г (1 балів)