Властивості паралелограма.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Один із кутів паралелограма дорівнює 380. Знайти решту його кутів.

а)

1380, 420, 1380.

б)

1420,380,1420.

в)

380,1120,1120.

г)

380,1520,1520.

2.

Бісектриса одного з кутів паралелограма ділить протилежну сторону навпіл. Знайти периметр паралелограма, якщо менша його сторона рівна 1,2дм.

а)

4,8дм

б)

6дм

в)

7,2дм

г)

8,4дм

3.

Вкажіть неопуклий чотирикутник.

.

а)
б)
в)
г)
4.

Якщо периметр паралелограма АВСD дорівнює 26см, а одна із сторін 5 см, то сусідня сторона рівна....

а)

5 см

б)

8 см

в)

21 см

г)

16 см

5.

Діагоналі паралелограма АВСD перетинаються в точці О. Сторона АD, діагоналі АС і ВD відповідно дорівнюють 12 см, 16 см, 10 см. Чому дорівнює периметр трикутника АОD?

а)

32 см

б)

25 см

в)

26 см

г)

27 см

6.

Якщо бісектриса гострого кута паралелограма полідяє сторону на відрізки 6 см і 7 см, починаючи від вершини гострого кута, то периметр паралелограма дорівнює...

а)

40см

б)

20см

в)

38см

г)

19см

7.

Діагональ паралелограма утворює з двома його сторонами кути 15° і 45°. Знайдіть більший кут паралелограма (у градусах).

а)

900

б)

1350

в)

600

г)

1200

д)

150о

8.

Знайдіть менший кут паралелограма, якщо сума двох кутів паралелограма дорівнює 120°.

а)

15о

б)

45о

в)

30о

г)

60о

д)

90о

9.

Знайдіть найбільший кут чотирикутника, у якого градусні міри кутів пропорційні числам 2;3;5 і 8

а)

120о

б)

130о

в)

150о

г)

160о

10.

Висоти, які проведено з вершини тупого кута паралелограма, утворюють між собою кут 30о. Знайдіть тупий кут паралелограма.

а)

120о

б)

130о

в)

150о

г)

160о

11.

Бісектриса кута D паралелограма ABCD ділить сторону АВ на відрізки АК і КВ так, що АК:КВ=1:3. Знайдіть АВ, якщо периметр паралелограма дорівнює 60 см.

а)

26см

б)

24см

в)

20см

г)

15см

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. г (1 балів)
8. г (1 балів)
9. г (1 балів)
10. в (2 балів)
11. б (1 балів)