Внутрішні води Євразії
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Найдовша річка Євразії

а)

Об

б)

Дунай

в)

Волга

г)

Янцзи

д)

Хуанхе

2.

Найдовша річка Європи

а)

Дунай

б)

Дніпро

в)

Волга

г)

Рейн

3.

Найдовша річка Європи, що відноситься до басейну Атлантичного океану

а)

Дніпро

б)

Дунай

в)

Ельба

г)

Волга

4.

Найбільший річковий басейн у Євразії має річка

а)

Єнісей

б)

Волга

в)

Об

г)

Лена

5.

Яка річка впадає в Охотське море?

а)

Янцзи

б)

Амур

в)

Хуанхе

г)

Брахмапутра

6.

Яка річка впадає в Каспійське море?

а)

Іртиш

б)

Амудар"я

в)

Волга

г)

Сирдар"я

7.

Річка Шатт-ель-араб утворюється від злиття річок:

а)

Інд і Ганг

б)

Тігр і Єфрат

в)

Ганг і Брахмапутра

8.

Річки Південної Європи розливаються:

а)

Навесні

б)

Восени

в)

Улітку

г)

Узимку

9.

Переважно снігове і льодовикове живлення мають річки:

а)

Меконг, Інд, Янцзи

б)

Об, Єнісей, Лена

в)

Дніпро і Дунай

10.

Річки Південної Азії, що розливаються влітку:

а)

Меконг, Інд, Ганг

б)

Єфрат, Об з Іртишем

в)

Брахмапутра, Сирдар"я, Волга

11.

До басейну внутрішнього стоку належать:

а)

Ельба

б)

Амур

в)

Амудар"я

г)

Сирдар"я

д)

Волга

12.

Річка Інд впадає

а)

Бенгальську затоку

б)

Перську затоку

в)

Аральське море

г)

Аравійське море

13.

Річка Хуанхе впадає

а)

Охотське море

б)

Жовте море

в)

Японське море

г)

Аравійське море

14.

Річка, яка під час впадіння в Індійський океан утворює велику дельту:

а)

Інд

б)

Ганг

в)

Тигр

г)

Єфрат

15.

До басейну якого океану належить найдовша річка Європи?

а)

Атлантичного

б)

Індійського

в)

Тихого

г)

Північного Льодовитого

д)

Внутрішнього стоку

16.

До залишкових озер належать

а)

Байкал

б)

Балхаш

в)

Аральське

г)

Каспійське

17.

Озеро, що поділяється на дві частини:прісну і солону

а)

Байкал

б)

Балхаш

в)

Балатон

г)

Ладозьке

18.

Озера тектонічного походження

а)

Байкал

б)

Ладозьке

в)

Мертве

г)

Синєвир

19.

Найбільше озеро Євразії

а)

Аральське

б)

Мертве

в)

Каспійське

г)

Байкал

20.

Найглибше прісноводне озеро Євразії

а)

Каспійське

б)

Байкал

в)

Балатон

г)

Мертве

21.

Озеро, що має глибину 520 м і розташоване у горах Памір має походження

а)

Вулканічне

б)

Загатне

в)

Тектонічне

г)

Льодовикове

22.

Країною "тисячі озер" називають

а)

Білорусь

б)

Фінляндію

в)

Ісландію

г)

Україну

23.

У Євразії багаторічна мерзлота охоплює

а)

Північну і Східну Азію

б)

Західну Європу

в)

Центральну Євразію

г)

Південну Євразію

24.

За площею гірського зледеніння материк Євразія займає у світі

а)

Друге місце

б)

Третє місце

в)

Четверте місце

г)

Перше місце

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. в (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. б (1 балів)
8. а (1 балів)
9. б (1 балів)
10. а (1 балів)
11. в г д (1 балів)
12. г (1 балів)
13. б (1 балів)
14. б (1 балів)
15. д (1 балів)
16. в г (1 балів)
17. б (1 балів)
18. а в (1 балів)
19. в (1 балів)
20. б (1 балів)
21. б (1 балів)
22. б (1 балів)
23. а в (1 балів)
24. г (1 балів)