Загальні закономірності формування природи материків і океанів
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Найбільший за площею материк земної кулі

а)

Африка

б)

Євразія

в)

Австралія

г)

Антарктида

д)

Південна Америка

е)

Північна Америка

2.

Всього на Землі налічують кліматичних поясів

а)

12

б)

9

в)

7

г)

13

3.

Над екватором сформувався пояс атмосферного тиску

а)

низького

б)

високого

в)

нормального

4.

Земля робить повний оберт навколо своєї осі за

а)

12 год

б)

26 год

в)

24 год

г)

2 год

5.

Платформам у рельєфі відповідають

а)

гори

б)

рівнини

6.

Наслідком орбітального руху Землі є∶

а)

зміна пір року

б)

зміна дня і ночі

в)

зміна полуденної висоти Сонця

7.

Тропічному географічному поясу відповідає природна зона

а)

тундри

б)

вологих екваторіальних лісів

в)

савани і рідколісся

г)

пустелі і напівпустелі

8.

Постійні вітри, які дмуть від тропічних широт до екватора, називаються

а)

мусони

б)

пасати

в)

західні

г)

бризи

9.

Сезонні вітри, які дмуть влітку з моря на суходіл, а взимку - із суходолу на море

а)

мусони

б)

пасати

в)

західні

г)

бризи

10.

Укажіть назву природного явища, яке відображає рух магми від шару астеносфери до поверхні Землі                                                      

а)

вулканізм

б)

денудація

в)

магматизм

г)

метаморфізм

11.

Потужність земної кори під океанами складає:

а)

150 – 200 км

б)

5 – 10 км

в)

70 – 80 км

г)

більше 200 км

12.

День сонцестояння буває

а)

21 березня та 23 вересня

б)

22 грудня та 21 березня

в)

22 грудня та 22 червня

г)

22 червня та 23 вересня

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. г (1 балів)
3. а (1 балів)
4. в (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. г (1 балів)
8. б (1 балів)
9. а (1 балів)
10. в (1 балів)
11. б (1 балів)
12. в (1 балів)