12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Води суходолу, грунти, рослинний та тваринний світ України

Додано: 28 січня
Предмет:
Тест виконано: 3 рази
36 запитань
Запитання 1

До вод суходолу відносять:

варіанти відповідей

 річки, підземні води

річки, підземні води, озера, болота, штучні водойми, льодовики

 річки, моря, озера

річки, підземні води, озера, болота, льодовики

Запитання 2

Каскад водосховищ побудовано на річці

варіанти відповідей

Дністер

Західний Буг

Дніпро

Дунай

Запитання 3

Як називається короткочасне раптове підняття води в річці?

варіанти відповідей

повінь      

 межень      

  паводок     

  приплив 

Запитання 4

Найбільшою водною артерією України є річка:


варіанти відповідей

Дністер    

Дніпро   

 Південний Буг   

 Дунай 

Запитання 5

. Найбільше за площею водосховище України:

варіанти відповідей

Київське;   

 Канівське;  

  Кременчуцьке.

 Каховське;  

Запитання 6

Найбільше за площею прісне озеро України, має заплавне походження


варіанти відповідей

Світязь 

Синевір 

 Ялпуг

Сасик

Запитання 7

Найглибше озеро України

варіанти відповідей

Світязь

Синевір

Пулемецьке

Ялпуг

Запитання 8

Озеро-затока, солоність води в якому подекуди становить більше 200 проміле

варіанти відповідей

Світязь

Сиваш

Сасик ( Кундук)

Ялпуг

Запитання 9

Річки Дніпро, Дунай, Південний Буг належать до басейну


варіанти відповідей

Чорного моря

Балтійського моря

Азовського моря

Північного моря

Запитання 10

Яка річка повністю протікає територією України від витоку до гирла?


варіанти відповідей

Дністер

Дунай

Південний Буг

Дніпро

Запитання 11

Оберіть правильне визначення терміна "падіння річки"


варіанти відповідей

 кількість води, що проходить через переріз річки за одиницю часу;

відношення похилу річки до довжини;

різниця між абсолютними висотами витоку і гирла річки;

різниця між абсолютними висотами вододілу і русла річки.

Запитання 12

Період, який характеризується малою водністю і низьким рівнем води в річці


варіанти відповідей

Падіння річки

Повінь

Паводок

Межень

Запитання 13

Найбільшим за запасами підземних вод артезіанським басейном в Україні є: 


варіанти відповідей

Причорноморський

Волино-Подільський

Дніпровсько-Донецький

Запитання 14

Високогірне озеро льодовикового походження, що розкинулось біля однойменної гірської вершини

варіанти відповідей

 Донузлав

Синевир

 Бребенескул

 Сиваш

Запитання 15

Загатне озеро в Карпатах, що утворилось на річці Теребля. В народі озеро називають «Морським оком»

варіанти відповідей

Синевір

Бребенескул

Синє

Марічейка

Запитання 16

Укажіть назву річки України, яка у верхній течії є гірською, а в нижній - рівнинна

варіанти відповідей

Дніпро

Західний Буг

Дністер

Південний Буг

Запитання 17

В Україні найбільш поширені: 

варіанти відповідей

лиманні озера

загатні озера

озера-стариці

карстові озера

Запитання 18

Державний кордон України проходить вздовж річок: 

варіанти відповідей

Тетерів, Інгул

Збруч, Кальміус

Південний Буг, Інгулець

Західний Буг, Дністер

Запитання 19

Для чого між полями висаджують лісові смуги ?

варіанти відповідей

Для того, щоб відділити одні культури від інших

Для затримки на полях більшої кількості вологи

Для збереження грунту на полях від руйнівної сили вітрів

Усі варіанти вірні

Запитання 20

Розміщення ґрунтів на рівнинній частині України підпорядковується закону: 

варіанти відповідей

широтної зональності

 висотної поясності

компактності

цілісності

Запитання 21

Виберіть грунти, які в Україні займають найбільшу площу


 

варіанти відповідей

 дерново-підзолисті

 сірі лісові

чорноземи

  каштанові

Запитання 22

До типових грунтів Поліської низовини належать:


 

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

 чорноземи типові

 сірі лісові

 лучні

Запитання 23

До типових грунтів Донецького кряжу належать:


варіанти відповідей

каштанові

чорноземи типові

 чорноземи на нелесових породах

буроземи

Запитання 24

Засновник грунтознавства


варіанти відповідей

 В. Докучаєв

 В. Каразін

  О. Воєйков

  П. Тутковський

Запитання 25

Які ґрунти на території України є азональними?


варіанти відповідей

дерново-підзолисті

каштанові

чорноземні

лучні

Запитання 26

Чому в чорноземах степу вміст гумусу більший, ніж у ґрунтах лісової зони?варіанти відповідей

чорноземи степової зони зазнали водної та вітрової ерозії

у степовій зоні менша кількість відмерлих органічних решток

у зоні степів вимивання гумусу стримується дефіцитом вологи

ґрунти степів формувалися в умовах сезонних змін температури повітря


Запитання 27

Як називають рослини або тварин, що мешкають лише на певній території?варіанти відповідей

 типові

 релікти

 аккліматизовані

 територіальні

ендеміки

Запитання 28

Як називають рослини чи тварин, що залишилися з попередніх геологічних епох?

варіанти відповідей

релікти

ендеміки

рідкісні

викопні

Запитання 29

На рівнинах рослинний покрив змінюється ...

варіанти відповідей

з широтою

з висотою

із заходу на схід

зі сходу на захід

без певних закономірностей

Запитання 30

З метою збереження рослинних угрупувань було створено ...

варіанти відповідей

Червону книгу

Зелену книгу

Синю книгу

Природоохоронний закон

Запитання 31

Лісопокрита площа України складає...

варіанти відповідей

майже 15%

до 40%

близько 25%

більш ніж 35%

лише 10%

Запитання 32

До рослинних угрупувань входять:

варіанти відповідей

дерева

кущі

трави

мохи

гриби

комахи

травоїдні

хижаки

Запитання 33

До Червоної книги України внесено

варіанти відповідей

Ховрах європейський

видра річкова

миша польова

білка лісова

лелека чорний

грак звичайний

Запитання 34

Акліматизованими видами на Україні є

варіанти відповідей

Ховрах

Бабак

ондатра

муфлон

дикий кіт

зубр

Запитання 35

Найбільшою наземною дикою твариною на теренах України є

варіанти відповідей

лось

ведмідь

вовк

зубр

Запитання 36

Де поширена лісова рослинність на території України

варіанти відповідей

Українські Карпати

Степ

Луки

Кримські гори

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест