Ґрунтове середовище існування
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Видатний учений природодослідник, автор першої у світі наукової класифікації ґрунтів:

а)
б)
в)
2.

Не є мікробіонтами:

а)
б)
в)
г)
3.

Належать до мікобіонтів:

а)
б)
в)
г)
д)
4.

Є представниками мегафауни зообіонтів:

а)
б)
в)
г)
д)
5.

Є фотобіонтами:

а)
б)
в)
г)
6.

Прикладами адаптацій тварин мегафауни зообіонтів є:

а)

слабкий зір;

б)

розвинутий нюх;

в)

компактне, валькувате тіло з короткою шиєю;

г)

довге густе хутро;

д)

сильні копальні кінцівки з міцними кігтями;

е)

коротке густе хутро.

7.

Едафобіонти - це:

а)

мешканці водного середовища існування;

б)

мешканці наземно-повітряного середовища існування;

в)

мешканці ґрунтового середовища існування;

г)

група хребетних тварин.

8.

Хімічний склад ґрунту подібний до складу:

а)

атмосфери;

б)

гідросфери;

в)

біосфери;

г)

літосфери.

9.

Ліхенізовані гриби належать до:

а)

мікробіонтів;

б)

фотобіонтів;

в)

мікобіонтів;

г)

мезофауни зообіонтів.

10.

Едафобіонти здійснюють такі ґрунтові біологічні процеси:

а)

глибоке перетворення органічного та частково мінерального складу ґрунту;

б)

вплив на фізичні та хімічні властивості ґрунту;

в)

забезпечують достатньо стабільні умови існування;

г)

кругообіг хімічних елементів.

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а г (2 балів)
3. а б в д (4 балів)
4. а в г (3 балів)
5. а в г (3 балів)
6. а б в д е (5 балів)
7. в (1 балів)
8. г (1 балів)
9. в (1 балів)
10. а б г (3 балів)