Водне середовище життя
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Умови, в яких живуть організми називають

а)

довкіллям

б)

середовищем життя

в)

природою

2.

1.    В якому ряду перелічені всі середовища, в яких живуть організми

а)

водне, підземне, повітряне

б)

водне, грунтове, наземне   

в)

водне, наземно – повітряне, грунтове

3.

У водному середовищі недостатньо для організмів

а)

світла і тепла  

б)

світла і повітря   

в)

повітря і тепла

4.

У водному середовищі мешкають тварини

а)

теплокровні

б)

холоднокровні і теплокровні  

в)

холоднокровні

5.

Які пристосування до життя у водному середовищі:

а)

пересуваються лише за допомогою плавників

б)

тіло всіх водних тварин вкрите лускою

в)

водовлавні птахи, бобри і жаби мають перетинки між пальцями на кінцівках

г)

у мешканців холодних вод добре розвинений підшкірний шар жиру;

6.

Найбільше у водному середовищі

а)

риб

б)

риб , рослин, коралів

в)

бактерій та одноклітинних водоростей

г)

риб, раків, жаб

7.

У водному середовищі коливання ткемператури впродовж доби та року менші, ніж в наземно-повітряному, тому що

а)

вода повільніше нагрівається та охолоджується

б)

вода швидше нагрівається та охолоджується

8.

Прісними називаються водойми

а)

у воді яких, вміст розчинених речовин менший

б)

у воді яких, вміст розчинених речовин більший

9.

Як саме пристосувалися мешканці водойм до дихання

а)

риби і раки дихають атмосферним повітрям

б)

кити і дельфіни дихають киснем, розчиненим у воді

в)

риби і раки дихають киснем, розчиненим у воді

г)

жаби дихають киснем, розчиненим у воді

д)

кити і дельфіни дихають атмосферним повітрям

е)

жаби дихають легенями на суходолі і шкірою-у воді

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в г (2 балів)
6. в (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а (1 балів)
9. в д е (3 балів)