Вступний тест
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Оберіть правильний варіант написання слова "мама".

а)

die Mutter

б)

der Mutter

в)

die Muter

г)

die Matter

2.

Оберіть правильне написання числівника 82

а)

achtundzwanzig

б)

zweiundachtzig

в)

zwei und acht

3.

Оберіть правильний переклад речення.

Heute ist unsere Klasse in einem Schulmuseum.

а)

Вчора наш клас був в музеї.

б)

Наш клас ходить в музеї

в)

Наш клас не ходить в музеї.

г)

Сьогодні наш клас в шкільному музеї.

4.

Оберіть правильний переклад речення.

Моя сім"я велика.

а)

Meine Familie ist gross.

б)

Meine Familie sein gross.

в)

Meine Familie gross.

5.

Доберіть закінчення до речення.

Alle Kinder frühstücken

а)

das Gespräch an.

б)

mit Appetit.

в)

der Unterricht

6.

Дайте відповідь на запитання.

Hast du die Familie?

а)

Ja, ich habe die Familie.

б)

Ja, habe ich.

в)

Meine Familie ist klein.

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. б (2 балів)
3. г (2 балів)
4. а (2 балів)
5. б (2 балів)
6. а (5 балів)