Вступний тест НВК Софія
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Інформатика – це наука про…

а)

Цифри

б)

Комп’ютери та інформацію  

в)

 Алгоритми

2.

Відомості про навколишній світ – це…

а)

Інформація

б)

Повідомлення 

в)

Презентація

3.

Головний об’єкт презентації

а)

Сайт 

б)

Файл 

в)

Слайд

4.

Бездротове з’єднання

а)

Wi-Fi   

б)

Веб-сайт   

в)

Модем

5.

Процес зміни зовнішнього вигляду тексту

а)

Редагування  

б)

Копіювання 

в)

Форматування

6.

Інтернет – це найбільша…

а)

Локальна мережа  

б)

Глобальна мережа

в)

Комп’ютерна мережа

7.

Середовище програмування для виконавців

а)

Scratch  

б)

Word 

в)

Paint

8.

Програма, призначена для створення графічних зображень

а)

Paint 

б)

Редактор презентацій 

в)

Пуск

9.

Найдовша клавіша на клавіатурі

а)

Enter

б)

Shift

в)

Пробіл

10.

Речення, у якому щось стверджується або заперечується

а)

Команда 

б)

Висловлювання

в)

Заперечення

11.

Графічне подання алгоритму

а)

Блок  

б)

Схема  

в)

Блок-схема

12.

Служба Інтернету, призначена для передавання листів

а)

Електронна скринька  

б)

Електронна пошта

в)

Електронне спілкування.

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. а (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а (1 балів)
9. а (1 балів)
10. а (1 балів)
11. в (1 балів)
12. б (1 балів)