Вступний тест НВК Софія

Додано: 5 червня 2019
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

У якому рядку всі слова є іменниками?

варіанти відповідей

синь, тисяча, удень

зорепад, четверо, зранку

мужність, двоє, узимку

сутінки, сотня, зілля

Запитання 2

Укажіть прикметник, від якого можна утворити іменник із суфіксом -чч-.

варіанти відповідей

миколаївський

полтавський

турецький

сумський

Запитання 3

У якому рядку всі слова пишуться з великої літери?

варіанти відповідей

(М, м)ати (Б, б)ожа; (З, з)олоті (В, в)орота; (Г, г)азета «(Г,г)олос (У,у)країни»

(Д,д)ніпро; (Г,г)олосіївський (П,п)арк, (Д,д)ень (У,у)чителя

(Р,р)іздво; (К,к)онституція (У,у)країни; (Г,г)оверла

Запитання 4

У якому рядку наведено іменники, у котрих неправильно утворено форму кличного відмінка?

варіанти відповідей

друже, батьку, товарише

краю, пташе, козаче

читачу, Сергіє, брате

земляче, Андрію, батьку

Запитання 5

Разом потрібно писати всі прикмет­ники рядка:

варіанти відповідей

воле/любний, науково/технічний 

легко/атлетичний, право/бережний 

лісо/степовий, м'ясо/молочний 

чорно/земний, блакитно/синій

Запитання 6

Через дефіс потрібно писати всі за­йменники рядка:

варіанти відповідей

будь/хто, який/небудь

аби/хто, будь/який 

казна/хто, де/хто 

хтозна/що, ані/який

Запитання 7

Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку: 

варіанти відповідей

багатший, більш вірогідний, щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований

менш відомий, пресильніший, найохайніший, найменш визначний

дешевший, сліпіший, найнижчий, найбільш самостійний

повніший, більш прозорий, самий тонкий, найменш потужний

кращий, менш цікавий, якнайшвидший, більш рідний

Запитання 8

Укажіть рядок, у якому порушено правило на позначення часу.

варіанти відповідей

в дев’ять годин

о дванадцятій сорок

за десять хвилин восьма година

за десять дванадцята

Запитання 9

Оберіть рядок, де правильно встановлено відповідність між запозиченим словом та його українським відповідником

варіанти відповідей

1Б, 2Г, 3А, 4В

1Б, 2Г, 3Д, 4А

1Б, 2Д, 3В, 4А

1Д, 2Г, 3Б, 4В

Запитання 10

Оберіть рядок, де правильно встановлено відповідність між способом словотворення та прикладами

варіанти відповідей

1Д, 2А, 3Б, 4Г

1Г, 2В, 3Б, 4А

1Г, 2Б, 3Д, 4А

1В, 2Г, 3А, 4Б

Запитання 11

Оберіть рядок, де правильно встановлено відповідність між відміною іменника та прикладами

варіанти відповідей

1В, 2Г, 3А, 4Б

1А, 2Б, 3Д, 4Г

1Б, 2А, 3Г, 4Д

1А, 2В, 3Б, 4Д

Запитання 12

Оберіть рядок, де правильно встановлено відповідність між числівниками та особливостями їх відмінювання

варіанти відповідей

1Б, 2В, 3Д, 4Г

1А, 2Г, 3Б, 4В

1Д, 2В, 3Б, 4А

1В, 2А, 3Д, 4Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест