Вступний тест НВК Софія
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Бінарну номенклатуру у систематику ввів: 

а)

Жан-Батист Ламарк

б)

Карл Лінней                 

в)

Чарльз Дарвін.

2.

На безкисневому етапі енергетичного обміну під час розпаду однієї молекули глюкози утворюється: 

а)

2 АТФ

б)

10 АТФ

в)

36 АТФ

3.

Домінантні та рецесивні ознаки розділяють за: 

а)

подіб­ністю

б)

контрастністю

в)

неодночасністю прояву.

4.

Спосіб розмноження, за якого утворюються гамети, називають: 

а)

вегетативний

б)

нестатевий

в)

статевий

5.

Фактори неживої природи називають: 

а)

абіотичні

б)

біотичні

в)

антропогенні

6.

Перший закон Г. Менделя - це закон про: 

а)

розщеплення ознак у співвідношенні 3:1

б)

різноманітність гібридів першого покоління

в)

одноманітність гібридів першого покоління

г)

чис­тоту гамет

7.

Вказати гомозиготні особини за рецесивними алелями генів: 

а)

ааbb

б)

ААВВ

в)

ААbb

г)

ааВВ

д)

АаВb.

8.

 Ознаки людини, які успадковуються у зчеплені зі статтю, – це:

а)

дальтонізм

б)

група крові

в)

гемофілія

г)

колір очей

9.

Органічні речовини з неорганічних утворюють: 

а)

автотрофи

б)

гетеротрофи

в)

продуценти

г)

консументи

д)

редуценти

10.

Оберіть з переліку відповіді які характеризують структуру екосистем:

а)

просторова

б)

вікова

в)

видова

г)

екологічна

11.

Розв’яжіть задачу

Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має такий нуклеотидний склад: ГЦГ - ТГА - ЦАТ. Визначте порядок нуклеотидів у другому ланцюзі. 

а)

ГЦГ - ТГА - ЦАТ

б)

ЦГЦ-АЦТ-ГТА

в)

АЦА-ГТГ-ГТА

г)

ЦГЦ-АТЦ-ТАЦ

12.

Розв’яжіть задачу 

У помідорів ген червоного забарвлення плодів домінує над геном жовтого. Батьківські рослини гетерозиготні. Які за забарвленням будуть нащадки?

а)

1:3 (25:75%)

б)

1:1 (50:50%)

в)

3:1(75:25%

г)

1 (100%)

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. в (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а г (1 балів)
8. а в (1 балів)
9. а в (1 балів)
10. а в г (1 балів)
11. б (1 балів)
12. б (1 балів)