Вступний тест НВК Софія
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

При якому значенні змінної не має змісту вираз ↑

а)

3

б)

−3

в)

7

г)

−7

2.

Скоротіть дріб ↑

а)
б)
в)
г)
3.

Обчисліть значення виразу ↑

а)

15

б)

0,15

в)

1,5

г)

150

4.

Чому дорівнює дорівнює сума коренів рівняння x2 − 7x −14 = 0 ?

а)

7

б)

-7

в)

14

г)

-14

5.

Подайте у вигляді степеня вираз (a-2)6 ÷ a-15

а)

a-11

б)

a3

в)

a-3

г)

a27

6.

Спростити вираз ↑ :

а)
б)
в)
г)
7.

Розв'яжіть рівняння 2x2 − 5x+2 = 0

а)

x = 3

б)

x1,2 = 3,2

в)

x1,2 = 2; 0,5

г)

x1,2 = 5;1

8.

Спростіть вираз ↑ ( Розв'язок подаєте на листку, вказуєте дві відповіді одночасно)

а)
б)
9.

З одного міста в інше, відстань між якими дорівнює 300 км, виїхали одночасно дві машини. Одна з них рухалась зі швидкістю 10 км/год більшою, ніж друга, а тому прибула до пунту призначення на 1 год раніше за другу. Знайдіть швидкість кожної машини. (Розв'язок на листку)

а)

x1 = 50, x2 = 60

б)

x1 =75, x2 = 65

в)

x1 = 65, x2 =55

г)

x1 = 70, x2 = 50

10.

Спростіть вираз ↑ ( Розв'язок на листку)

а)

√5

б)

-1

в)

1

г)

2√5

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б (1 балів)
7. в (1 балів)
8. а б (1 балів)
9. а (2 балів)
10. в (2 балів)