Вуглеводи
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

1. Укажіть групу вуглеводів, до яких відноситься глюкоза. 

а)

моносахариди

б)

трисахариди

в)

дисахариди

г)

полісахариди

2.

2. Сахароза має молекулярну формулу: 

а)

С2Н4О2

б)

С6Н10О5

в)

С12Н22О11;

г)

С6Н12О6

3.

3. Знайдіть зайву речовину:

а)

глюкоза

б)

крохмаль

в)

гліцерин

г)

звичайний цукор

4.

4. Яка з вказаних речовин відноситься до вуглеводів? 

а)

желатин

б)

оцет

в)

етанол

г)

крохмаль

5.

5.Укажіть назву вуглеводу, що є твердою волокнистою речовиною :

а)

крохмаль

б)

целюлоза

в)

глюкоза

г)

сахароза

6.

6. Крохмаль і целюлоза належить до:

а)

моносахаридів

б)

полісахаридів

в)

дисахаридів

г)

вищих карбонових кислот

7.

7. Під час розчинення крохмалю у гарячій воді утворюється:

а)

суспензія

б)

істинний розчин

в)

осад

г)

колоїдний розчин - клейстер

8.

8. Фізичні властивості крохмалю

а)

має запах і смак

б)

немає запаху і смаку

в)

не розчиняється у холодній воді

г)

розчиняється у холодній воді

9.

9. За допомогою якого реактиву можна визначити глюкозу?

а)

купрум (ІІ) гідроксид

б)

купрум (ІІ) сульфат

в)

натрій гідроксид

г)

спиртовий розчин йоду

10.

10. Яке забарвлення дає крохмаль з розчином йоду ?

а)

червоне

б)

темно-синє

в)

жовте

г)

фіолетове

11.

11. Яка з поданих речовин найсолодша?

а)

фруктоза

б)

глюкоза

в)

целюлоза

г)

сахароза

12.

12. Назвіть речовини, що утворюються внаслідок гідролізу сахарози:

а)

глюкоза

б)

фруктоза

в)

крохмаль

г)

целюлоза

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. в (1 балів)
4. г (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б (1 балів)
7. г (1 балів)
8. б в (1 балів)
9. а (1 балів)
10. б (1 балів)
11. а (1 балів)
12. а б (1 балів)