Вуглеводи: властивості та роль
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Які речовини входять до складу вуглеводів?

а)

вода

б)

карбон

в)

гідроген

г)

оксиген

2.

До моносахаридів відносять:

а)

рибозу

б)

дезоксирибозу

в)

гексозу

г)

целюлозу

3.

Що входить до складу нуклеїнових кислот?

а)

рибоза та дезоксирибоза

б)

глюкоза та фруктоза

в)

маноза та арабиноза

г)

рибоза та глюкоза

4.

До дисахаридів відносять:

а)

сахарозу

б)

глюкозу

в)

ксилозу

г)

лактозу

5.

Оберить полісахариди, які накопичуються як запасна речовина:

а)

глюкоза

б)

крохмаль

в)

глікоген

г)

фруктоза

6.

Яка речовина входить до складу зовнішнього скелету членистоногих, клітинних стінок протистів і грибів:

а)

хітозан

б)

пріон

в)

хітин

г)

целюлоза

7.

Оберить основні функції вуглеводів:

а)

будівельна

б)

захисна

в)

енергетична

г)

каталітична

д)

запасна

8.

Сеільки енергії вивільняється при оксиненні 1 г вуглеводів?

а)

38,9 кДж

б)

17,6 кДж

в)

100 кДж

г)

21 кДж

Ключ до тесту

1. б в г (1 балів)
2. а б в (1 балів)
3. а (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б в (2 балів)
6. в (1 балів)
7. а в д (3 балів)
8. б (2 балів)