Взаємини греків і населення Північного Причорномор'я. Кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни.

Додано: 18 червня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 6 клас
Тест виконано: 146 разів
10 запитань
Запитання 1

1. Кіммерійці — перший народ Східної Європи, самоназву якого не поглинув морок часу. «Зайшло сонце, і вкрила темінь усі шляхи, а корабель наш досягнув меж океану. Там народ і місто людей кіммерійських, оповиті імлою і хмарами; і ніколи промені осяйного сонця не зазирають до них». Найдавніша звістка про них міститься у :

варіанти відповідей

безсмертній «Одіссеї» (VIII ст. до н. е.)

безсмертній «Іліаді» (VIII ст. до н. е.)

Запитання 2

2. Вставте пропущене : «У VII- ІV найближчими сусідами греків були ………….., які кочували у степах Північного Причорномор’я».

варіанти відповідей

сармати

скіфи

готи

гуни

Запитання 3


3. Розквіт Скіфської держави припадає на :

варіанти відповідей

V ст. до н. е.

VІ ст. до н. е.

IV ст. до н. е.

Запитання 4


4.Тривалий процес утворення і розвитку племені, народу, нації це:

варіанти відповідей

етногенез

асиміляція

Запитання 5

5.Чіткі хронологічні межі сарматського поширення встановити не легко, але на території України вони перебували приблизно з:

варіанти відповідей

 III ст.. до н.е. - III ст.. н.е.

 II ст.. до н.е. - III ст.. н.е.

 III ст.. до н.е. - II ст.. н.е.

 I ст.. до н.е. - III ст.. н.е.

Запитання 6

6.Про чиї стріли писав Овідій: «Синюваті від зміїної отрути», «летюче залізо, просякнуте отрутою», «стріли, вологі від зміїної крові»?

варіанти відповідей

скіфські

сарматські

Запитання 7

7. У III ст. своє панування в Північному Причорномор'ї встановили: 

варіанти відповідей

племена гунів

германські племена

Запитання 8

8. Після перемоги над готами гуни невдовзі захопили величезні території від Дону до Дунаю. Вони зруйнували грецькі колонії в Причорномор'ї, підкорили племена :

варіанти відповідей

готів

аланів

слов'ян

Запитання 9

9. Атілла– вождь 

варіанти відповідей

готів

гунів

Запитання 10

10.Вставте пропущене: « Протягом III-IV століть під ударами готів і гунів, які виступали проти Римської імперії, античні міста - держави в епоху Великого переселення народів фактично ……………  …………  …….. »

варіанти відповідей

припиняють своє існування

переживають період розвитку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест