Взаємне розміщення прямих у просторі
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

1. Дві прямі називаються паралельними, якщо вони…

а)

Не перетинаються

б)

Не мають спільних точок

в)

Не перетинаються і лежать в одній площині

2.

2. Скільки прямих можна провести через дану точку паралельно даній прямій?

а)

одну

б)

жодної

в)

безліч

3.

3. Як можуть бути розміщені дві прямі, якщо одна з них лежить у деякій площині, а друга перетинає цю площину?

а)

Прямі мимобіжні

б)

Прямі перетинаються

в)

Будь-як

4.

4. Якщо пряма а перетинає площину γ, то у площині γ є пряма, яка …

а)

Паралельна до прямої а

б)

Мимобіжна до прямої а

в)

Перетинає пряму а і така пряма єдина

5.

5. Якщо прямі АВ і СК паралельні між собою, то прямі АС і ВК …

а)

Паралельні

б)

Перетинаються

в)

Не є мимобіжними

6.

6. Прямі а і с перетинаються. Яким може бути взаємне розміщення прямих а і р, якщо пряма р паралельна прямій с?

а)

Перетинаються

б)

Не паралельні

в)

Мимобіжні

7.

7. Прямі в і с перетинаються. Яким може бути взаємне розміщення прямих с і р, якщо прямі в і р мимобіжні?

а)

Можуть перетинатися, бути мимобіжними, паралельними

б)

Тільки перетинаються

в)

Перетинаються або мимобіжні

8.

8. Як можуть бути розміщені прямі АВ і СК, якщо прямі АС і ВК мимобіжні?

а)

Перетинаються

б)

Паралельні

в)

Мимобіжні

9.

9. Як можуть бути розміщені дві прямі, якщо одна з них лежить у деякій площині, а друга перетинає цю площину?

а)

Мимобіжні

б)

Перетинаються

в)

Мимобіжні або перетинаються

10.

10. Дві прямі, які відповідно паралельні двом мимобіжним прямим …

а)

Мимобіжні

б)

Перетинаються

в)

Мимобіжні або перетинаються

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а (1 балів)
3. в (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. в (1 балів)
9. в (1 балів)
10. в (1 балів)