Взаємодія кисню зі складними речовинами. Умови початку та припинення горіння
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Для початку реакції горіння повинні бути створені умови, що є своєрідним запуском процесу

а)

нагрівання до певної температури

б)

охолодження до певної температури

в)

вільний приток повітря

г)

сухість матеріалу

д)

підвищення тиску

2.

Умовами припинення реакціїї горіння є

а)

припинення контакту речовини з киснем

б)

різке охолодження матеріалу, що горить

в)

вільний приток повітря

г)

застосування каталізаторів

3.

Як можна назвати речовини, що вступають в хімічну реакцію

а)

реагенти

б)

вихідні речовини

в)

продукти

г)

допоміжні речовини

д)

каталізатори

е)

інгібітори

4.

Газ етан входить до складу прирроднього газу. В результаті його окиснення (горіння) вивільняється велика кількість енергії. Складіть рівняння горіння цього газу і вкажіть суму коефіцієнтів

2Н6 + __О2-----__СО2 +__Н2О

а)

19

б)

18

в)

7

г)

4

д)

9

е)

10

5.

Деякі оксиди при подальшому окисненні (горінні) можуть утворювати оксиди, але валентність елементу в складі оксиду буде більшою. Закінчіть оформлення рівняння реакції та вкажіть загальну суму коефіцієнтів

Сu2O + O2 ----- CuO

а)

7

б)

6

в)

5

г)

4

6.

Усі органічні речовини, що містять Карбон та Гідроген, при окисненні (горінні) утворюють карбон ( ІV) оксид і воду. Напишіть рівняння реакції горіння органічної речовини С3Н8

а)

13

б)

15

в)

11

г)

9

7.

Розрахуйте відносну молекулярну масу оксиду хрому (ІІІ) та виберіть правильну відповідь

а)

152

б)

68

в)

84

г)

100

8.

Напишіть рівняння реакції горіння алюміній сульфіду Al2S3 з киснем. Врахуйте, що в реакції утворюється сульфур (IV) оксид. Вкажіть суму коефіцієнтів ПРОДУКТІВ реакції

а)

8

б)

19

в)

2

г)

7

9.

Фосфор може мати валентність ІІІ та V. Він окиснюється (горить) згідно схеми перетворень

P---P2O3 ---P2O5

Напишіть обидва рівняння реакції горіння до цієї схеми. Випишіть коефіцієнти, що стоять перед киснем в обох рівняннях. знайдіть їх суму та виберіть правильну відповідь.

а)

4

б)

5

в)

3

г)

2

10.

виберіть пропущене слово

а)

сполучення

б)

розкладу

в)

обміну

г)

заміщення

11.

виберіть пропущене слово

а)

оксидом

б)

сульфідом

в)

продуктом

г)

варіантом

12.

виберіть пропущену назву

а)

чадний газ

б)

карбонатний газ

в)

метан

г)

озон

Ключ до тесту

1. а в г (1 балів)
2. а б (2 балів)
3. а б (2 балів)
4. а (3 балів)
5. а (2 балів)
6. а (4 балів)
7. а (5 балів)
8. а (5 балів)
9. а (5 балів)
10. а (1 балів)
11. а (1 балів)
12. а (2 балів)