Word. Основні поняття.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яке програмне забезпечення належить до системи опрацювання текстів?

а)

PowerPoint

б)

Paint

в)

Outlook

г)

Word

2.

Які основні функції систем опрацювання текстів?

а)

Редагування тексту

б)

Створення презентації

в)

Форматування тексту

г)

Перевірка орфографії

3.

При введенні тексту між словами ставиться пропуск (ів) :

а)

Один

б)

Два

в)

Скільки завгодно

г)

Не більше 5

4.

Яка група команд не входить до вкладки Головна (Основна)

а)

Шрифт

б)

Таблиця

в)

Абзац

г)

Буфер обміну

5.

Іконка означає :

а)

Зберегти

б)

Змінити колір шрифта

в)

Копіювати

г)

Збільшити шрифт

6.

Вікно програми MS Word не містить такого елемента:

а)

інструменти для роботи з текстом

б)

сцена

в)

рядок заголовка

г)

робоча область програми

Ключ до тесту

1. г (2 балів)
2. а в г (2 балів)
3. а (2 балів)
4. б (2 балів)
5. г (2 балів)
6. б (2 балів)