28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Writing 6th form

Додано: 19 травня
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Копія з тесту: Writing 6th form
Тест виконано: 274 рази
22 запитання
Запитання 1

Tick the correct answer.


The greengrocer’s is … to my house than the butcher’s.


варіанти відповідей

close

closer

the closest

Запитання 2

Tick the correct answer.


My grandmother bakes … cakes than my sister.


варіанти відповідей

gooder

better

the best

Запитання 3

Tick the correct answer.


The Nile is … river in the world.

варіанти відповідей

long

the most long

the longest

Запитання 4

Tick the correct answer.


The Sea of Azov is …than the Black Sea.


варіанти відповідей

small

smaller

more small

Запитання 5

Tick the correct answer.


Ann …already…to London.


варіанти відповідей

was

have been

has been

Запитання 6

Tick the correct answer.


My friend’s grandmother … pancakes every time we come to visit her.


варіанти відповідей

fried

has fried

fries

Запитання 7

Tick the correct answer.


Last winter we …skiing in the Carpathians.


варіанти відповідей

went

go

goed

Запитання 8

Tick the correct answer.


We …next holidays at the seaside.


варіанти відповідей

spend

spent

will spend

Запитання 9

Tick the correct answer.


Sam …... the timetable of inter-city buses at the moment.

варіанти відповідей

is reading

reads

are reading

Запитання 10

Tick the correct answer.


How … pears do you need for the cake?


варіанти відповідей

many

much

Запитання 11

Tick the correct answer.


I don’t like …sugar in my tea.


варіанти відповідей

much

many

Запитання 12

Tick the correct answer.


How …cans of Cola do we need for the party?


варіанти відповідей

much

many

Запитання 13

Choose the correct variant.

She …. now.

варіанти відповідей

are not cooking

does not cooking

will not cooking

 is not cooking

Запитання 14

Choose the correct variant.

…she read this book every day?

варіанти відповідей

 Does

Do

Is


Shall

Запитання 15

Complete the sentences with the correct degree of comparison of the adjectives in brackets.

Elephants are (big) than lions.

варіанти відповідей

big

the biggest

 bigger

more bigger

Запитання 16

Complete the sentences with the correct degree of comparison of the adjectives in brackets.

Planes are (fast) means of transport.


варіанти відповідей

 fast

the fastest

 faster

more faster

Запитання 17

Complete the sentences with the correct degree of comparison of the adjectives in brackets.

This story is (interesting) in the book.

варіанти відповідей

interesting

the most interesting

more interesting

interestinger

Запитання 18

Complete the sentences with the correct degree of comparison of the adjectives in brackets.

  My mother bakes (good) cakes than my sister.

варіанти відповідей

good

the best

better

gooder

Запитання 19

Complete the sentences with the correct degree of comparison of the adjectives in brackets.

 Hoverla is (high) mountain in Ukraine.

варіанти відповідей

high

 the highest

higher

more higher

Запитання 20

Choose the correct variant.

   I _____ shopping every week.

варіанти відповідей

 go

went

goes

gone

Запитання 21

Choose the correct variant.

   He _____ tennis yesterday.

варіанти відповідей

play

had played

 played

was playing

Запитання 22

Make up sentence in Present Perfect Tense.

  Kate / not / answer / my / letter / yet.

варіанти відповідей

Kate didn't answered my letter yet.

Kate wasn't answered my letter yet.

Kate hasn't answered my letter yet.

Kate didn't answer my letter yet.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест