"Природа навколо нас"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Що таке екологія?

а)

Екологія-це розділ біологіі який вивчає тварин

б)

Екологія-це розділ біологіі який вивчає комах

в)

Екологія-це наука,яка вивчає відносини організмів між собою та з природою

г)

Екологія-це наука що вивчає просторову природу і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем

2.

Забруднення природного середовища бувають ?

а)

Механічні

б)

Хімічні

в)

Нейтральні

г)

Біологічні

3.

Газова оболонка, що оточує землю - це ?

а)

Атмосфера

б)

Літосфера

в)

Біосфера

г)

Глобальне потепління

4.

В якому столітті з'явилася наука Екологія?

а)

5 ст.

б)

19 ст.

в)

3 ст. до н.е

г)

20 ст.

5.

Коли відзначають всесвітній день Землі?

а)

20 квітня

б)

17 травня

в)

3 грудня

г)

20 липня

6.

Скількі літрів кисню необхідно одній людині щодня для повноцінного дихання?

а)

5-50 л

б)

350-700 л

в)

10 л

г)

100л

7.

Де і коли вперше почали відзначати день Землі?

а)

в Китаї 1360 р.

б)

в США 1970 р.

в)

в Україні 1991 р.

г)

в Австралії 2000 р.

8.

Найбільш поширеним способом очистки поверхневих вод - є?

а)

фільтрація

б)

нітрування

в)

йодування

г)

свій варіант

9.

Дивні тумани , що виникають у повітрі під дією хімічних реакцій - це?

а)

смоги

б)

кислотні дощі

в)

димні тумани

10.

Вплив навколишнього середовища на організм людини здійснюється по ?

а)

біологічному каналу

б)

екологічному каналу

в)

фізіологічному каналу

г)

кліматичному каналу

11.

Добре розчинені у воді солі азотної кислоти - це?

а)

гербіциди

б)

пестициди

в)

нітрати

12.

Скільки існує основних законів екології ?

а)

10

б)

3

в)

6

г)

4

13.

За структурою грунти поділяють на?

а)

горіхуваті

б)

пластинчасті

в)

супіщанки

14.

Які з цих методів дослідження використовується в екології?

а)

метод спроб і помилок

б)

метод моделювання

в)

метод Крамера

15.

Завезення, випускання і пристосування тварин до нових умов існування - це ?

а)

інтродукція

б)

акліматизація

в)

відновлення

16.

Перша видана Міжнародна Червона Книга в світі з'явилася в ?

а)

1966р.

б)

1743р.

в)

2001 р.

г)

свій варіант

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а б г (5 балів)
3. а (5 балів)
4. б (5 балів)
5. а (5 балів)
6. б (5 балів)
7. б (5 балів)
8. а (5 балів)
9. а (5 балів)
10. а (5 балів)
11. в (5 балів)
12. г (5 балів)
13. а б (5 балів)
14. б (5 балів)
15. а (10 балів)
16. а (20 балів)