5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

як працює ринкова економіка

Додано: 30 березня
Предмет: Англійська мова, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
15 запитань
Запитання 1

Економічна система заснована на приватній власності, конкуренції і свободі вибору:                

варіанти відповідей

командна

ринкова

традиційна

національна

Запитання 2

Негативне суспільне явище, яке проявляється в незаконному використанні службовими особами, громадськими й політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою їх особистого збагачення, що завдає шкоди державі - це

варіанти відповідей

лобізм

кумівство

шахрайство

корупція

Запитання 3

Оберіть чинники, що слугують причинами корупції(3)

варіанти відповідей

створення спеціальних державних органів

незнання або нерозуміння законів

злучення широкої громадської думки

двозначні закони

можливість легалізації незаконно здобутих благ

високе громадянське суспільство

Запитання 4

Оберіть способи, що дозволяють зменшити рівень корупції(3)

варіанти відповідей

створення спеціальних антикорупційних органів

незнання або нерозуміння законів

двозначні закони

можливість громадського контролю за діями влади

посилення ролі ринків та конкуренції

можливість легалізації незаконно здобутих благ

Запитання 5

За пірамідою Маслоу фізіологічною потребою є:

варіанти відповідей

вода

повага

сім'я

майно

Запитання 6

Існує три економічні питання, які?

варіанти відповідей

Що виробляти? Де виробляти? Коли виробляти?

Що виробляти? З ким виробляти? Де виробляти?

Що виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти?

Що виробляти? Чому виробляти? Скільки виробляти?

Запитання 7

Дефіцит виникає внаслідок -


варіанти відповідей

  збільшення виробнитва

  зменшення виробництва

  зменшення ціни

 збільшення ціни

Запитання 8

Укажіть головну проблему економіки:

варіанти відповідей

військові конфлікти та терористичні загрози

протиріччя між обмеженістю ресурсів та постійним зростанням потреб

нерівномірність технологічного рівня виробництва в різних регіонах світу

глобальні зміни природно-кліматичних умов господарювання

 

Запитання 9

основа ринкової економіки

варіанти відповідей

державна власність

приватна власність

комунальна власність

Запитання 10

Права підприємця: (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

забезпечення соціальних гарантій

вільний вибір видів діяльності

залучення ресурсів

найм працівників

ведення фінансового обліку

забезпечення належних, вбезпечних умов праці працівникам

Запитання 11

Який документ посвідчує право на винахід, корисну модель або промисловий зразок?

варіанти відповідей

диплом

патент

свідоцтво

паспорт

Запитання 12

Яке правильне значення підприємницької діяльності?

варіанти відповідей

Ініціативна, самостійна, систематична діяльність з метою отримання прибутку і здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Самостійна, ініціативна, систематична, продуктивна господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку.

Діяльність з виробництва товарів чи послуг, яка проводиться з метою створення економічного блага.

Самостійна, ініціативна, систематична, продуктивна господарська діяльність, на власний ризик спрямована на отримання прибутку.

Запитання 13

Сукупність осіб, які спільно проживають, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують і втрачають кошти - це...

варіанти відповідей

конкуренція

підприємство

домогосподарство

Запитання 14

Що відносять до витрат домогосподарств?(3 відповіді)

варіанти відповідей

депозити;

цінні папери;

харчування;

освіта;

девіденти;

побутові речі.

Запитання 15

Які принципи ринкової економіки?

варіанти відповідей

економічна свобода

конкуренція

автоматизація

всі відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест