Задачі з генетики
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

У курей строкате забарвлення оперення визначається зчепленим із Х-хромосомою геном В, чорне - геном b. Чорного півня схрестили зі строкатою куркою. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що у птахів гетерогаметна стать - жіноча.

а)

0%

б)

25%

в)

50%

г)

100%

2.

Чоловік, хворий на аніридію (відсутність райдужної оболонки ока), у якого не спостерігається зміщення кришталика, одружується з жінкою, у якої спостерігається зміщення кришталика, але є райдужна оболонка. Аніридія та зміщення кришталика — домінантні ознаки. У цієї пари народилося п'ятеро дітей, усі мають обидві аномалії. Визначте генотипи батьків

а)

aaBBxAAbb

б)

AABBxaabb

в)

AaBbxAaBb

3.

Яким буде співвідношення фенотипів у потомстві в разі аналізуючого схрещування, якщо особина гетерозиготна за двома ознаками (виберіть правильну відповідь):

а)

1:1

б)

3:1

в)

1:1:1:1

г)

9:3:3:1

4.

У папуг алель А визначає жовтий колір пір'я, В — блакитний, при взаємодії генів А і В колір зелений, особини з генотипом ааbb білі. При схрещуванні гетерозиготних особин із жовтим і блакитним пір'ям в F1 отримано 20 папуг. Скільки серед них білих?

а)

немає білих

б)

3

в)

4

г)

5

д)

1

е)

2

5.

Синтез в клітинах людини інтерферону зумовлюється комплементарною взаємодією двох домінантних алелів— А і В. В одного з батьків пригнічена здібність до утворення интерферону внаслідок відсутності гена В, а другий — здоровий і всі його родичі також здорові. Яка ймовірність появи здорового потомства?

а)

0%

б)

25%

в)

50%

г)

100%

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. а (2 балів)
3. в (2 балів)
4. г (3 балів)
5. г (3 балів)